خانه >> دیدنی ها >> بانوی زلزلە زدە قصرشیرین: مگر ما ایرانی نیستیم کە نظام چنین رفتاری با ما دارد!؟

بانوی زلزلە زدە قصرشیرین: مگر ما ایرانی نیستیم کە نظام چنین رفتاری با ما دارد!؟

این بانوی زلزلە زدە قصرشیرین میگوید مگر ما ایرانی نیستیم کە نظام چنین رفتاری با ما دارد!؟ میگوید دولت هیچ کمکی به ما نمیکند و بارها قصد خودکشی داشته ام. این شرایط ما زلزلەزدەھا است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.