حسنی مبارک در 4 می 90 سالگی‌اش را جشن گرفته بود، او متولد 4 می 1928 است و در ماه فوریه 2011 از سمت رئیس‌جمهوری عربی مصر کناره‌گیری کرد.

اولین عکسی که از حسنی مبارک پس از بی‌گناه شناخته شدن در قضیه کشتار معترضان، از او منتشر شد، به دو سال پیش باز می‌گردد. او در آن عکس خندان و سلامت نوه‌اش را در آغوش گرفته بود و در کنار پسرش جمال که در حال رانندگی خودرو بود، نشسته بود.

تصویر جدیدی که از مبارک منتشر شده، به وضوح نشان می‌دهد نشانه‌های سالخوردگی در او ظاهر شده و موهایش سفید و صورتش چروکیده شده است.