خانه >> دیدنی ها >> اگه تو دخل و خرجت کم بیاری از کجای زندگیت میزنی ؟

اگه تو دخل و خرجت کم بیاری از کجای زندگیت میزنی ؟