<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> پس از هزینه‌های بسیار برای پیام‌رسان “سروش”، صداوسیما به تلگرام بازگشت – Kanal Yek TV

پس از هزینه‌های بسیار برای پیام‌رسان “سروش”، صداوسیما به تلگرام بازگشت

 روز گذشته، خبری در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. صداوسیما برای انتقال اخبار واقعه‌ی سیل، بار دیگر به‌تلگرام بازگشت. این در شرایطی بود که سازمان در ماه‌های گذشته، در ترویج خبررسان سروش کوشید و مبالغ زیادی صرف ترویج این خبررسان شد. این در شرایطی است که مجریان صداوسیما، از عبارت “تلگرام” استفاده نمی‌کنند و روی آنتن، نامی از این خبررسان فیلترشده، به‌میان نمی‌آید.