<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> وقتی واکنش به پخش “صحنه”ی یک فیلم این‌قدر سریع است؛ به “سانحه”ی اتوبوس، نه! – Kanal Yek TV

وقتی واکنش به پخش “صحنه”ی یک فیلم این‌قدر سریع است؛ به “سانحه”ی اتوبوس، نه!

پخش فیلمی از «جکی چان» در شبکه کیش، آن هم بدون سانسور، حسابی سر و صدا کرد؛ کارمندان مقصر در این ماجرا اخراج شدند، رئیس صداوسیما هم سریع رییس مرکز کیش را اخراج کرد.

سرعت عمل مسؤولان در برخورد با این ماجرا چیزی شبیه سرعت نور بود. هرکسی مستقیم یا غیر مستقیم در این ماجرا نقش داشت، با درهای خروجی صداوسیما روبرو شد.

برای من جالب است که با این افراد به خاطر کوتاهی که کردند، به سرعت برخورد شد اما در ماجرای اتوبوس مرگ در دانشگاه آزاد، هیچکس با مسؤولان دانشگاه کاری نداشت و گوی آنگاه بیگناه‌ترین آدم‌های روی زمین در ماجرای دانشگاه بودند.

گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ 10 نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.

نصف سختگیری که در باب این چنین مسائلی داشتیم، در باب سلامت جامعه و معیشت آنها داشتیم قطعا وضع زندگی مردم اینگونه نبود.