<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> وبگردی در پارک‌های عمومی کوبا – Kanal Yek TV

وبگردی در پارک‌های عمومی کوبا

اینترنت در کوبا هم خیلی کند است و هم خیلی گران. در کوبا از دو سال پیش برخی از پارک‌های عمومی به اینترنت مجهز شدند و بیشتر شهروندان که همچنان از اینترنت شخصی محروم هستند، به پارک‌های عمومی روی آورد‌ه‌اند، اما خیلی راضی نیستند.