<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> نماینده مجلس جمهوری اسلامی: مهناز افشار کابل خورده که از درد زایمان می‌گوید؟ – Kanal Yek TV

نماینده مجلس جمهوری اسلامی: مهناز افشار کابل خورده که از درد زایمان می‌گوید؟

 

آخوند حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی، از مهناز افشار برای اظهارنظری انتقاد کرده و گفته است: “آیا خانم افشار که درد زایمان و دوره قاعدگی را برای بنده مدنظر قرار می دهند تا به حال پانصد ضربه شلاق با کابل برقی در یک روزه خورده اند که در خصوص مقوله درد بنده را متهم به ندانستن می‌کنند؟”

مهناز افشار پیشتر از یک اظهار نظر قبلی نوروزی درباره زنان انتقاد کرده و استدلال کرده بود وقتی مردان درد عادت ماهانه نکشیده‌اند، اظهارنظرهایشان در این باره نمی‌تواند قطعیت داشته باشد.

نوروزی برای اثبات فهم خودش از درد گفته: “در زندان های ساواک شکنجه شده ام و هم در سلول‌های صدامی”.

 

این نماینده مجلس اسلامی پیشتر از ازدواج دختران در سنین پایین دفاع کرده و ویژگی‌های مثبت ادعایی را به چنین ازدواج‌هایی نسبت داده بود.

 

https://twitter.com/AfsharMahnaz/status/1096792256806309894