<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مهلت ۱۰روزه برای متهمان پرونده شکایت شجریان از صداوسیما – Kanal Yek TV

مهلت ۱۰روزه برای متهمان پرونده شکایت شجریان از صداوسیما

 

شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به متهمان پرونده شکایت محمدرضا شجریان، خواننده نامدار ایران، از صدا و سیما ۱۰ روز مهلت داد تا مدارک و مستندات خود را ارائه کنند.

به گزارش ایرنا، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، رئیس این شعبه، در مورد این پرونده گفت: «پرونده نواقصی داشت که متهمان از دادگاه مهلت خواستند تا مستندات و مدارک را درباره قراردادها ارائه کنند.»

پنجم شهریور امسال، جلسه رسیدگی به پرونده شکایت شجریان از صدا‌وسیما با حضور متهمان پرونده در این شعبه برگزار شد. شجریان ۱۰ سال پیش از صدا‌وسیما به خاطر “پخش بدون اجازه آثارش” شکایت کرده بود. 

 

ایرنا می‌نویسد: «این شکایت پس از فراز و نشیب‌های بسیار در شعبه دادگاه کارکنان دولت با این استدلال که پخش آثار از صدا‌وسیما موجب شهرت شجریان شده رد شد.»