<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> فیلم فرهادی در بین ۱۰ فیلم پرفروش اسپانیا+عکس – Kanal Yek TV

فیلم فرهادی در بین ۱۰ فیلم پرفروش اسپانیا+عکس

به گزارش سایت سینمایی تحلیلی استاتیستا، سازمان سینمایی اسپانیا نام ۱۰ فیلم پرفروش تولید شده در این کشور را به ترتیب میزان درآمد در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد.

فیلم «همه می‌دانند» ساخته اصغر فرهادی در فهرست ۱۰ فیلم پرفروش کشور اسپانیا در سال ۲۰۱۸ قرار گرفت.

«رقابت» فیلم اول این فهرست با ۱۹ میلیون و ۳۴ هزار و ۸۳۰ یورو بالاترین فروش گیشه اسپانیا را به خود اختصاص داده است و فیلم «ola de crimenes» (موجی از جنایت) با ۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۷۸۷ یورو پایین‌ترین فروش این فهرست را به خود اختصاص داده است.

فیلم فرهادی در بین ۱۰ فیلم پرفروش اسپانیا+عکس

میزان درآمد هر فیلم به یورو ثبت شده و از اول اکتبر ۲۰۱۸ محاسبه شده است. در ادامه فهرست ۱۰ فیلم پرفروش اسپانیا در سال ۲۰۱۸ با ذکر نام فیلم و میزان فروش در گیشه به یورو آمده است:

فیلم فرهادی در بین ۱۰ فیلم پرفروش اسپانیا

۱- «رقابت‌ها» با فروش ۱۹ میلیون و ۳۴ هزار و ۸۳۰ یورو

۲- «بهترین تابستان تمام زندگی‌ام» با فروش ۷ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۵۹۵ یورو

۳- «کاملا غریبه» با فروش ۶ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۵۳ یورو

۴- «قبیله» با فروش ۶ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۶۴۱ یورو

۵- «دفتر یادداشت سارا» با فروش ۵ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۱۶۷ یورو

۶- «یوکاتان» با فروش ۵ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۳۴ یورو

۷- «توانمند» با فروش ۴ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۸۱۸ یورو

۸- «فوتبالیست» با فروش ۳ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۷۵۶ یورو

۹- «همه می‌دانند» (ساخته کارگردان ایرانی اصغر فرهادی) با فروش ۳ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۸۶ یورو

۱۰- «موجی از جنایت» با فروش ۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۷۸۷ یورو