<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> “فروهر” منیر فرمانفرمائیان گرانترین اثر حراج کریستیز خاورمیانه / یکه‌تازی هنرمندان ایرانی در لندن با 39 اثر – Kanal Yek TV

“فروهر” منیر فرمانفرمائیان گرانترین اثر حراج کریستیز خاورمیانه / یکه‌تازی هنرمندان ایرانی در لندن با 39 اثر

با فرارسیدن فصل دوم حراج‌های بین‌المللی در سال 2019، حراج کریستیز 114 اثر از هنرمندان مدرن و معاصر خاورمیانه را روز 23 اکتبر (اول آبان) در محل این خانه حراج در لندن چکش خواهد زد.

در این دوره از حراج هنرمندان خاورمیانه، آثاری از هنرمندان کشورهایی همچون ایران، مصر، تونس، مراکش، الجزایر، ترکیه، لبنان، فلسطین، عراق و… چکش خواهند خورد و ایران با داشتن 39 اثر از 22 هنرمند ایرانی، 40 درصد از آثار این حراج را به خود اختصاص داده است.

اما در میان نامداران هنر خاورمیانه، اثر بدون عنوان منیر فرمانفرمائیان با قیمت پایه 240 تا 400 هزار پوند گرانترین اثر این دوره از حراج است. در جایگاه دوم گرانترین آثار این حراج نیز تابلو “عشق” فرهاد مشیری با قیمت پایه 200 تا 300 هزار پوند قرار داد. جایگاه سوم به اثری از محمود سعید هنرمند فقید مصری با قیمت پایه 150 تا 250 هزار پوند اختصاص داد و در جایگاه چهارم و پنجم نیز آثاری از فرهاد مشیری و ایمان بعلبکی با قیمت پایه 120 تا 180 هزار پوند قرار دارد.

اثر بال‌های فروهر زرتشت منیر فرمانفرمائیان گرانترین اثر حراج خاورمیانه کریستیز

از سوی دیگر فرهاد مشیری و مارکو گریگوریان نیز هر کدام با 5 اثر، بیشترین آثار را در میان هنرمندان این دوره حراج هنر خاورمیانه کریستیز دارند.

39 اثر هنرمندان ایرانی

در این دوره از حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آثاری از هنرمندان نامدار ایران همچون سهراب سپهری، بهمن محصص، منوچهر یکتایی، رضا درخشانی و… در کنار هنرمندان جوانی همچون، افشین پیرهاشمی، رکنی حائری‌زاده، ساسان بهنام بختیار، پویا آریان‌پور و… ارائه شده که نشان از حضور پر قدرت هنر ایران در سطح بین‌المللی دارد.

اثر بدون عنوان (بال‌های فروهر زرتشت) منیر فرمانفرمائیان با قیمت پایه 240 هزار تا 400 هزار پوند گران‌ترین اثر این دوره حراج کریستیز است. فرهاد مشیری هم علاوه بر اثر “عشق” که از مجموعه کوزه‌های این هنرمند است و با قیمت 200 تا 300 هزار پوند، دومین اثر گران قیمت حراج است؛ چهار تابلو “8N619VT” با قیمت پایه 120 تا 180 هزار پوند، اثر “1597YTA” و تابلو “معرفت” (دانش) هر کدام با قیمت پایه 70 تا 100 هزار پوند و اثر “الله طلایی” با قیمت 30 تا 40 هزار پوند در این دوره حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه کریستیز دارد.

تابلو “عشق” فرهاد مشیری دومین اثر گران قیمت حراج خاورمیانه کریستیز

دو اثر از سهراب سپهری نیز در این حراج عرضه شده که اثر بدون عنوان این هنرمند به قیمت پایه 70 تا 100 هزار پوند و اثر “به یاد صادق هدایت” او به قیمت 25 تا 30 هزار پوند چکش خواهند خورد.

همچنین در این حراج دو اثر از نصرالله افجه‌ای عرضه شده است که اثر بدون عنوان این هنرمند به قیمت پایه 60 تا 80 هزار پوند و اثر “وان یکاد” این هنرمند خوشنویس با قیمت 40 تا 60 هزار پوند چکش خواهد خورد. محمد احصایی هنرمند باسابقه نقاشی‌خط نیز در این حراج دو اثر بدون عنوان دارد که هر دو با قیمت 60 تا 80 هزار پوند چکش خواهند خورد.

پس از این هنرمندان شناخته شده در حراج‌های بین‌المللی، هدیه شفیعی هنرمند جوان ایرانی قرار دارد  که دو اثر “انتقال 7” با قیمت پایه 50 تا 70 هزار پوند و “صفحه 25750” با قیمت پایه 40 تا 60 هزار پوند چکش خواهند خورد.

اثر بدون عنوان افشین پورهاشمی نیز در این دوره از حراج کریستیز با قیمت 40 تا 60 هزار پوند عرضه می‌شود و مجسمه ژاره تباتبایی نیز با قیمت 40 تا 60 هزار پوند ارائه خواهد شد.

اثر “قبل از نام” علی بنی‌صدر با قیمت پایه 40 تا 50 هزار پوند؛ دو اثر رضا درخشانی “شکار به رنگ قرمز و سبز” با قیمت پایه  35 تا 40 هزار پوند و “سری مینیاتور، سری فارسی” به قیمت 25 تا 35 هزار پوند؛ تابلو “هنوز زندگی” بهمن محصص با قیمت پایه 35 تا 45 هزار پوند؛ اثر “پارسیک شماره 3” تیمو ناصری با قیمت پایه 25 تا 30 هزار پوند؛ دو اثر از رضا آرامش با عنوان “اقدام 105” با قیمت پایه 25 تا 35 هزار پوند و “اقدام 97” با قیمت 15 تا 20 هزار پوند؛ سه اثر منوچهر یکتایی، اثر بدون عنوان (گیاه گوجه فرنگی) با قیمت پایه 25 تا 35 هزار پوند، اثر بدون عنوان (زندگی) 20 تا 25 هزار پوند و تابلو “ظرف میوه” 8 تا 10 هزار پوند؛ عکس بدون عنوان شیرین نشاط 25 تا 35 هزار پوند و تابلو نقاشی آبستره فیروز‌ای و آبی جعفر روح‌بخش 22 تا 28 هزار پوند از دیگر آثاری هستند که در این حراج هنر خاورمیانه کریستیز عرضه می‌شوند.

تابلو “زن سلطنتی” مارکو گریگوریان

از مارکو گریگوریان هنرمند فقید ایرانی ارمنی نیز در این حراج 5 اثر ارائه شده که با قیمت‌های پایه 20 تا 30 هزار پوند، 15 تا 20 هزار پوند، دو اثر هر کدام با قیمت پایه 12 تا 18 هزار پوند و یک طراحی با قیمت 3 تا 5 هزار پوند چکش خواهند خورد. دو اثر بدون عنوان از اردشیر محصص با قیمت پایه 12 تا 18 هزار پوند و 7تا 10 هزار پوند؛ اثر بدون عنوان پوریا آریان‌پور با قیمت 12 تا 16 هزار پوند، اثر “شکوفه کامل 3” ساسان بهنام بختیار با قیمت پایه 10 تا 15 هزار پوند؛ تابلو “هنر کجاست؟ رکنی حائری‌زاده با قیمت پایه 8 تا 12 هزار پوند و تابلو “من و تو” فرهاد کوهان با قیمت پایه 6 تا 8 هزار پوند سایر آثار هنرمندان ایرانی در حراج مدرن و معاصر خاورمیانه کریستیز است که 23 اکتبر (اول آبان) در خانه حراج کریستیز در لندن عرضه خواهند شد.