<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> توقیف نمایش «سالی که دوبار پاییز شد»/گفتند اجرای این اثر به صلاح نیست! – Kanal Yek TV

توقیف نمایش «سالی که دوبار پاییز شد»/گفتند اجرای این اثر به صلاح نیست!

الهام شعبانی که قرار بود از مهر ماه با نمایش «سالی که دوبار پاییز شد» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج روی صحنه برود  از توقیف این نمایش، پیش از اجرا خبر داد .

الهام شعبانی گفت: سه ماه برای این نمایش تمرین کردیم اما پس از سه نوبت بازنویسی متن و رعایت اصلاحیه‌های مدنظر شورای ارزشیابی و نظارت و بازبینی در نهایت به گروه اطلاع دادند که به صلاح نیست این نمایش را روی صحنه ببرید!

به گزارش ایلنا، این بازیگر تئاتر با اشاره به پروسه‌ای که این گروه نمایشی برای دریافت مجوز طی کردند، گفت: خانم عاج متن را برای دریافت مجوز به شورای ارزشیابی و نظارت فرستادند، متن را خواندند گفتند تشریف بیاورید و مسائلی را مرتفع کنید، نویسنده با توجه به ایرادهای گرفته شده متن را بازنویسی کرد و دوباره و سه باره این اتفاق افتاد و هر سه بار، هرچه شورای نظارت و ارزشیابی گفت در متن اعمال شد. تا اینکه در نهایت بعد از جلسه خانم عاج با آقای محسن امیری (رئیس شورای ارزشیابی و نظارت) نوبت بازبینی برای نمایش دادند که به معنای تائید اولیه متن بود.

شعبانی ادامه داد: بعد از بازبینی بدون اینکه حرفی با گروه بزنند، از خانم عاج خواستند به اداره‌کل هنرهای نمایشی مراجعه کند. آنجا هم دوباره اصلاحیه‌هایی دادند که همه را کارگردان پذیرفت و گفت اعمال می‌کند و خواستار نوبت بازبینی دیگری شد. اما شورا این قضیه را موکول به دو روز دیگر کرد. دو روز بعد آقای امیری به خانم عاج گفت «بهتر است اجرا نروید.»