<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بهاره رهنما، با انتشار این تصویر، خبر از گفتگویش با «فائضه هاشمی» در روزنامه‌ شرق داد! – Kanal Yek TV

بهاره رهنما، با انتشار این تصویر، خبر از گفتگویش با «فائضه هاشمی» در روزنامه‌ شرق داد!