خانه >> فرهنگی هنری >> بهاره رهنما، با انتشار این تصویر، خبر از گفتگویش با «فائضه هاشمی» در روزنامه‌ شرق داد!

بهاره رهنما، با انتشار این تصویر، خبر از گفتگویش با «فائضه هاشمی» در روزنامه‌ شرق داد!