خانه >> Women Network

Women Network

…زنان و دختران در فناوری

بیشتر بخوانید »

…اولین مجری چادری زن در

بیشتر بخوانید »

…زهرا شکوهی، زن قصاب

بیشتر بخوانید »

…سهم زنان در تصميم گيري

بیشتر بخوانید »

زندگی مونیکا اشتابِ آلمانی وقف فوتبال زنان جهان شده است

برای مونیکا اشتاب زندگی بدون توپ مفهومی ندارد. این عشق و علاقه اوست که به زنان و دختران فوتبال را می آموزد و اعتماد به نفس می دهد. برای اینکار او به نمایندگی از فدراسیون فوتبال آلمان به سراسر جهان سفر می کند.

بیشتر بخوانید »

…سهم زنان در تصميم گيري

اشاره: سهم زنان در تصمیم گیریهایبین المللی تا چه اندازه است؟ علیرغم آنكه نیمی از جمعیت جهان از زنان تشكیل شدهاست، اما تا چه اندازه مصالح آنان در تصمیم گیری های جهانی دیده شده است؟ آیاآنچه در غرب به عنوان شاخص های مربوط به پیشرفت زنان معرفی و تاكید می …

بیشتر بخوانید »