آخرین خبرها
خانه >> Education

Education

سرنوشت اروپا در دوران پساکرونا چگونه رقم می‌خورد؟

برای جهانی که با داغ شدن جنگ اقتصادی چین و آمریکا از یک سو و رویای تزارشدن پوتین از سوی دیگر با سرعت به سمت دو قطبی شدن می‌رود، ضعف اروپا چندان خوشایند نخواهد بود.

بیشتر بخوانید »