آخرین خبرها
خانه >> کاریکاتور روز

کاریکاتور روز

اعدام نکنید، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

اعدام نکنید، توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

تتوی آقا با دوام ۲۵ ساله، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

حضرت آقا و بزرگان پاکدست، توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

مست از قدرت، اثر استاد مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

جنگل زاگرس می‌سوزد، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

کلیدی برای مرگ و افتخار! توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

حضرت آقا و قلم به دستان… ، توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

«خودت رو ببازی پررو میشه!»، توکا نیستانی

روحانی: کسی خودش را در برابر کرونا ببازد این کرونا پررو می‌شود، مانند این ابرقدرت‌ها؛ شما در برابر ابرقدرت‌ها خود را ببازید او پررو می‌شود اما اگر با نشاط بایستید فرار می‌کند، رفتار کرونا مشابه آنها است.

بیشتر بخوانید »

کار در ایام کرونا، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »