خانه >> کاریکاتور روز

کاریکاتور روز

جنگل زاگرس می‌سوزد، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

کلیدی برای مرگ و افتخار! توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

حضرت آقا و قلم به دستان… ، توکا نیستانی

بیشتر بخوانید »

«خودت رو ببازی پررو میشه!»، توکا نیستانی

روحانی: کسی خودش را در برابر کرونا ببازد این کرونا پررو می‌شود، مانند این ابرقدرت‌ها؛ شما در برابر ابرقدرت‌ها خود را ببازید او پررو می‌شود اما اگر با نشاط بایستید فرار می‌کند، رفتار کرونا مشابه آنها است.

بیشتر بخوانید »

کار در ایام کرونا، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

محکمتر بدوش! مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

کرونا بلای چندان بزرگی هم نیست‎، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

«مردی که می‌خندد»، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

ظریف: جعبه سیاه را نمی‌دهیم! مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »

استقبال از ویروس کرونا، مانا نیستانی

بیشتر بخوانید »