خانه >> دیدگاه ها

دیدگاه ها

پشت صحنه بانویی که یک تنه مراسم سینه زنی جمهوری اسلامی در لوس آنجلس را بهم ریخت

بیشتر بخوانید »

بچه من حباب دلار نمیخوره بلکه شیر خشک میخوره

 

بیشتر بخوانید »

عزیز عبداله پور: جمهوری اسلامی هم نمیخواست!

جمهوری اسلامی هم نمی خواست، ولی شد!. بعضی ها که تا دیروز فکر میکردند سیاسی بودند و امروز با سیاست کاری ندارند، خانه نشین هستند، و کارشآن شده ایراد گرفتند و سنگ اندازی و نصیحت کردن دیگران!، اما در میدان عمل و امر واقع مبارزه کارگری و اسم کمونیسم و …

بیشتر بخوانید »

بهرام رحمانی: اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی‌شهر و فراخوان ربابه رضایی‌!

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی شهر و دستگیری مجدد رضا شهابی و پیوستن وی به این اعتصاب‌کنندگان، تمام برنامه‌هایی که تئوریسین‌ها و طراحان و سران و مقامات حکومت اسلامی تدارک دیده بودند نقش برآب کرد. چرا که حکومت اسلامی، از ماه‌ها قبل از نمایش انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه …

بیشتر بخوانید »

محمد کاظمی: درحاشیه “ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی”

پرونده شماره ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی پرونده ایست که توسط “کمیته آزادی انجمن” سازمان جهانی کار به عنوان بخشی از گزارش ها و پرونده های دیگر در تاریخ ۱۷ ماه ژوئن ۲۰۱۷ جهت بررسی هیئت مدیره سازمان جهانی کار تهیه گردیده است. این پرونده اخیرا توسط فعالین ” اتحاد بین …

بیشتر بخوانید »

بهروز سورن: اینجا ایران است، فاجعه عادی است

مادر تمامی این آسیب ها و فجایع, فقر و مشکلات اقتصادی, آموزشی و فرهنگی است. تا زمانی که این ناهنجاری ها از میان نرفته باشد نمیتوان حذف یا کمرنگ تر شدن محسوس این اتفاقات را شاهد بود و بر همین اساس برای مبارزه موثر با این فجایع میبایستی که مناسبات …

بیشتر بخوانید »

رضا رخشان: حقیقت تلخ

توی جنبش کارگری ایران ،ما مبارزه واقعی بنام اخص کلمه نداریم. کسانیکه دارای افق طبقاتی مشخص و معینی باشند.ثابت قدم و دارای اخلاق وپرنسیب کارگری،بلکه بیشتر آدمهایی که نگاه بجاها دیگری دارند.یا درین وادی گیر امده اند یا از این جنبش سکوی پرش ساخته اند.عدم شفافیت،دروغ وتزویر،گنده شدنهای الکی،عدم انطباق …

بیشتر بخوانید »

محسن ابراهیمی: ابراهیم یزدی ومیراث شوم اسلامیش!

مینا احدی در یادداشتی کوتاه در فیسبوک نوشته است: “نام ابراهیم یزدی در کنار دیگر معماران حکومتی که هزاران نفر را کشت و زندگی میلیونها را به گروگان گرفت … با ننگ و خون آغشته است و حیف که نماند تا در یک دادگاه علنی در مقابل چشمان همه مردم …

بیشتر بخوانید »

عمر مینایی: سلسله مطالبی از آموزه ها و خاطرات

مقدمه: درنظردارم اگرفرصت دست دهد سلسله مطالبی از آموزه ها و خاطراتم از انقلاب 57 تاحال را بنویسم . هدف من ازاین نگارش بیشتر تمرکزکردن روی چگونگی یادگیری دانش طبقاتی سرمایه ستیزاست که یک کارگرچگونه درجریان کار و زندگی به آن میرسد. همچنین تاثیرات مثبت و منفی جریانات سیاسی در …

بیشتر بخوانید »

اسماعیل هوشیار: برنامه سازان بی برنامه!

برنامه های مدون اپوزسیون حکومت اسلامی بار دیگر مطرح شد . مجاهدین خلق از قدیم برنامه سازان موفقی بودند البته فقط در تئوری . انواع کمسیونها را دارند و هنوز به همانها استناد میکنند . در زمینه اقتصاد ، اقتصاد دولتی شوروی سابق آرمانشان بود که مثلا کنار دریا یک …

بیشتر بخوانید »