<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> sara mashayekhi – برگه 8 – Kanal Yek TV

sara mashayekhi

خروج ٢٧ میلیارد دلار ارز دولتی از ایران واردات کالاهای اساسی را با مشکل روبرو کرده

محمد باقر نوبخت، معاون اقتصادی حسن روحانی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز سه شنبه چهاردهم تیر ماه گفت که امسال کشور با تنگناهای ارزی بیشتری روبرو است و به همین خاطر “برخی اقلام از لیست کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی بودند، خارج شدند، اما، وزارت …

Read More »