خانه >> مقالات >> هر کس برای خویش پناهی گزیده است ما در پناه وارث “الیوت ترودو” ایم، طنز پیر خراسانی

هر کس برای خویش پناهی گزیده است ما در پناه وارث “الیوت ترودو” ایم، طنز پیر خراسانی


به نقل از مجله دانستنیها در کانادا