<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مجسمه سنگی سرباز هخامنشی در اتوبوس نائین،بنیاد میراث پاسارگاد – Kanal Yek TV

مجسمه سنگی سرباز هخامنشی در اتوبوس نائین،بنیاد میراث پاسارگاد

    بنا بر گزارش رسانه های داخلی ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی نایین، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک اتوبوس مسافربری مشکوک و پس از بازرسی یک مجسمه سنگی سرباز هخامنشی کشف و به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نائین این کشف را تایید کرد و گفت که این اثرمتعلق به هزاره سوم قبل از میلاد می باشد.

    محمود مدنیان همچنین گفت: این شیئ تاریخی که متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد می باشد در شهرستان نائین توسط نیروی انتظامی مستقر در منطقه و در طی یک عملیات بازرسی از خودرو های عبوری، کشف و ضبط شد.

وی افزود: این شیئ تاریخی از اشیاء تاریخی منطقه باستانی جیرفت بوده و جنس آن از سنگ و پیکره انسان است که احتمالا مربوط به مراسم های آئینی می باشد.

    سال هاست هر چند گاه یکبار یا منطقه ای تاریخی را زیر و رو می کنند و اشیای آن را می برند و سازمان میراث فرهنگی می گوید: «حفاران غیرمجاز» بوده اند و یا ماموران انتظامی بی خبر از همه جا، از قاچاقچیان آثار تاریخی  اشیایی را می گیرند و تحویل میراث فرهنگی می دهند و آن ها می گویند قاچاقچیان بوده اند. 

و سال هاست که مسئولین حکومت اسلامی این پرسش ساده را پاسخ نداده اند که: چگونه این همه حفار غبرمجاز و قاچاقچی میراث فرهنگی می توانند به محوطه های حساس تاریخی بروند و هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند. و حتی پرنده ای هم نمی تواند از کنار یک مسجد و تکیه و امامزاده و غیر به راحتی عبور کند؟


کشف سرباز دو هزار ساله در اتوبوس

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com