خانه >> مقالات >> شورای مدیریت دوران گذار!!! دکتر محمد امینی

شورای مدیریت دوران گذار!!! دکتر محمد امینی

آقایان حسن شریعتمداری و حشمت الله طبرزدی در بیانیه ای مردم ایران را به یک اعتصاب گسترده فراخوانده اند و مژده داده اند که «اینک در آستانه تشکیل و اعلام عمومی “ شورای مدیریت دوران گذار“ ، متشکل از افراد خوشنام و باسابقه سیاسی ، صنفی و مدنی» ایستاده ایم و نوشته اند که اعتصاب گسترده شما هم میهنان گرامی و بویژه اصناف عزیز که در پاسخ به دعوت تنی چند از فعالان شناخته شده سیاسی و با تلاش شبکه های اجتماعی به ویژه شورای هماهنگی رسانه های مبارز،اینک در آستانه تشکیل و اعلام عمومی “ شورای مدیریت دوران گذار“ ، متشکل از افراد خوشنام و باسابقه سیاسی ، صنفی و مدنی، اعتصاب گسترده شما هم میهنان گرامی و بویژه اصناف عزیز که در پاسخ به دعوت تنی جند از فعالان شناخته شده سیاسی و با تلاش شبکه های اجتماعی به ویژه شورای هماهنگی رسانه های مبارز» انجام شده، نقطه عطفی در تاریخ ایران است. بگذریم که در زیر این بیانیه، تاریخ 21 فروردین آمده که امیدوارم دیگر کارهای این شورا از این دست نباشد. دو دیگر این که من با سال ها کوشش و کنش در داخل و خارج از ایران، بسیاری از کنشگران خوشنام و پادرمیدان را می شناسم و در گفت و گو با بسیاری از ایشان، روح آن ها از چند و چون این شورا بی خبر است. سه دیگر این که در این سال های زندگی و کوشش در تبعید، من با دارندگان بسیاری از رسانه های مخالف جمهوری اسلامی آشنایی دارم و در شگفتم که منی که دست کم دوازده سال است برنامه های رادیویی و تلویزیونی دارم، نام بیشتر «زسانه های مبارزی» که شورای هماهنگی درست کرده اند را تا امروز نشنیده ام.بگذریم که در بیانیه آغازین آن گروه، بار دیگر بوی قوم گرایی به مشام می رسد. قومی هم به نام قوم فارس خلق کرده اند! امیدوارم که آقایان شریعتمداری و طبرزدی با درایت و تیزبینی این کار را آغاز کرده باشند و به انجام برسانند. از این پیشدرآمد و چند و چون آغاز کار، چشمم آب نمی خورد که بسیاری از کنشگران خوشنام و سزشناس در این شورای گذار باشند.

م امینی، 21 مهرماه 1397

یک نظر

  1. دکتر فرنوش اعظمی بنابی

    در انقلاب 57 ملت ایران بی تجربه بودنددر هر محله ای مردانی 40-50 ساله خیلی شجاع با نعره های قوی وتقریبا داش مشدی گر بودند که نعره زنان جلو می افتادند و هزاران نفر انهارا تعقیب میکردند اینها خایه های ملت بودند وقایع بعد از انقلاب این هارا از بین برد یا کشته شدند یا خانه نشین شدند و یا پیر شدند انقلاب خایۀ ملت را کشید حالا این مردم مجرب دنبال کی راه بیفتند ترس از ساواک و آرتش و ژاندارمری کاریزمای خمینی همه را متحد کرد چپ( توده ایها جبهۀ ملی ها سازمان مجاهدین خلق سازمان چریکهای فدائیان خلق )با تمام عاصر راست( آخوندهای رده پائین +طلاب حوزوی- سازمان نهضت آزادی یعنی ملی مذهبی ها شریعتی ها نواب صفویها حجتیها پیروان حجت الاسلامها و آیت الله ها )همه باهم متحد شدند شاه و قدرتهای غربی از چپ متنفر بودند و برای از بین بردن آن 35 سال کار کرده بودن و و نیرو های مذهبی را تر بیت کرده بودند شاه میدانست که یکی دوسال بیشتر عمر نخواهد کرد و ولی عهد خیلی کوچکه و نمی تواند به نفع او از سلطنت استعفا دهد لذا دستور داد که دماغ کسی خونین نشود زیرا هم نمی خاست نام نیکی راکه در دنیا داشت لکه دار کند و هم آیندۀ فرزندش را نابود کند من از خود ایشان شنیدم که در نطقی خطاب به چپی ها میگفت شماها خیال میکنید که اگر من بروم مملکت را به شماها خواهند داد؟ او می دانست که نخواهند داد بیهوده مذهبی ها را 35 سال برای این روز آماده نکرده بود من همواره فکر میکنم که در انقلاب 57 مثلثی در کار بود که در یک رأس آن سیا در رأسی خمینی و در رأس سوم خود شاه بود و حتی اسم حکومت جمهوری اسلامی هم با توافق این سه رأس انتخاب شده بود نقشه ۀ شاه اینبود که مذهب چپرا از بین بر دارد و بعد خو دمذهب هم خودش را ازبین خواهد برد و ملت ایران هم ازجمهوری و هم از اسلام متنفر خواهند شد و راهی جز برای انتخاب رژیم پادشاهی در تحت رهبری فرزندش نخواهد داشت به نظر من شاه با وجود بیماری یک نابغه ای بود زیر اهمه چیز تحقق نقشه اورا نشان میدهد اما هنوز زود است ما ها نباید از حول حلیم تو دیگ بیفتیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.