Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

90 سد بزرگ در ایران در حال خشک شدن هستند، شکوه میرزادگی

به گفته مسئولین شرکت مدیریت منابع آب ایران، 90 سد بزرگ در ایران در حال خشک شدن هستند. حجم مصرف از این سدها از میزان ورودی بیشتر است به طوری که اکنون مقدار آب ذخیره این سدها کمتر از 40 درصد است

حاج رسولی ها مدیر عامل شرک مدیریت آب در این مورد به خبرنگاران گفته است که:  «به خاطر کاهش آب های سطحی وآب های زیرزمینی و وضعیت نامناسب بارندگی کاهش آب این سدها حتی از سال گذشته 33 درصد بیشتر بوده است.»

به این ترتیب و اگر وضعیت همین گونه پیش برود ظرف یکی دو سال آینده این سدها خشک خواهند شد.

 ایران در حال حاضر 177 سد دارد و سدهای دیگری نیز در حال ساختن می باشند. سالیان سال است که کارشناسان زمین شناسی و محیط زیست گفته اند سدسازی با شرایط اقلیمی ایران سازگاری ندارد و به جای آبرسانی منجر به کمبود آب، نابودی کشاورزی، و نابودی طبیعت زیبای ایران می شود ولی تا دو سه سال قبل مسئولین توجهی به این گفته ها نداشته اند. اکنون هم با این که گاهگاهی یکی از مسئولین از نتیجه ی فاجعه بار سدسازی سخن می گوید همچنان و هنوز در گوشه و کنار ایران در حال ساختن سدهای دیگری هستند.

آیا هنوز هم باید بگوییم که این حکومت نادان و ناکارآمد است یا پشت این همه ویرانگری ها عمدی اقتصادی یا سیاسی ست؟

کمیته بین المللی پاسارگاد

www.savepasargad.com