Wednesday, September 27, 2023
spot_imgspot_img

گرگها بجان هم افتاده اند، بهداد جاودان

يكى از دانشمندان علم Zoology ( حيوان شناسى ) كه سالهاى بسيار از عمر خود را در طبيعت گذرانده و بيشتر مطالعات وى بر روى گربه سانان و سك سانان و مخصوصا گرگها بود در مورد زندگى اين حيوان در طبيعت مى گفت كه گرگها هرگز بصورت فردى زندگى نمى كنند بلكه در دسته هاى ده تا بيست تائى حركت كرده و بصورت گروهى عمل مى كنند . در يك پارك جنگلى مثل Yellowstone امريكا شايد دهها گروه از اين گرگها زندگى مى كنندو هركدام قلمرو و محدوده خودرا براى شكار و زادو ولد دارند و هر تجاوز به محدوده ديگرى بمنزله اعلام جنگ هست كه بشدت از طرف گروههاى ديگر مورد مجازات قرار مى گيرد . اين گرگها در سه فصل اول سال چندان مشكلى براى تغذيه خود ندارند و با حمله گروهى به يك آهو يا گوزن وحتى بوفالو غذاى لازم براى گروه خود را تامين مى كنند اما قضيه در زمستان مخصوصا اگر برف و سرما شديد باشد كاملا متفاوت است . معمولا تعداد گروه بدليل بچه هاى بهارى بسيار بيشتر شده و ضمنا غذاى كافى براى همه وجود ندارد و سرما و برف و بوران نيز مانع از شكار مى شود بهمين دليل ممكن است كه گروه روزها و حتى هفته ها گرسنگى بكشد و همين مسئله باعث مى شود كه اعتماد به اعضاى گروه و كار جمعى و فرماندهى بسيار كم شود و معروف است كه دسته گرگها در اين شرايط و بدليل عدم اعتماد به يكديگر بصورت دايره و با يك چشم باز مى خوابند چرا كه ممكن است بخاطر غفلت ، ديگر اعضاى گروه بجان او بيفتند و بخاطر گرسنگى ، رفيق و همراه ديروز خود تكه پاره نمايند ، بهمين دليل نجات گروه از اوجب واجبات است و در اين راه ميتوان هركدام از اعضاى گروه را در صورت احتياج قربانى نمود .

در چند ماه گذشته فشارهاى بسيارى به يكى از ستونهاى اصلى رژيم ملايان وارد مى شود و خاندان لاريجانى وارداتى از عراق كه متشكل از پنج برادر و دهها برادر زاده و خواهر زاده و نوه و نتيجه مى باشد بناگهان از مقامات غصبى خود كنارگذاشته شده و چنگالهاى خونين آنان از جسم نحيف اقتصاد ايران بيرون كشيده مى شود . هفته قبل نوشتم كه ارتجاع سرخ ( روسيه ) و نماينده آن يعنى آقاى خامنه اى و ارتجاع سياه ( انگليس )و نماينده آن آقاى روحانى در شرايطى كه كفگير به ته ديگ خورده و تحريمها گلوى رژيم را بشدت ميفشارد و ديگر از ٨٠٠ ميليارد دلار پول نفت براى ريخت و پاش خبري نيست و تعدد درست مانند همان گرگها بجان هم افتاده و با يك چشم باز مى خوابند و هرگونه غفلتى باعث مى شود كه اعضاى گروه خودى قصد جان او را كرده و براى بقاى خود طرف را قربانى نمايند .

اين پنج برادر صادراتى از عراق كه در ٤٠ سال گذشته بزرگترين زالوى حكومتى بوده و بدون هيچگونه تخصص و سواد و فقط با توصيه رهبر به بالاترين مقامات يعنى رئيس قوه مقننه و قضائيه رسيده اند و در اين مدت با استفاده از نفوذ خود ميلياردها دلار از منابع مالى و زمينهاى كشاورزى و جنگلهاى شمال و مراكز تجارى را غارت نموده اتد و شرح جاسوسى خانواده و همچنين دزديهاى پيدا و پنهان آنان شهره خاص و عام است بناگهان مورد غضب قرار مى گيرند و از كارها بركنار مي شوند و اعمال خلاف آنان بتفصيل در صدا و سيماى اسلام ناب محمدى مورد بررسى و نكوهش قرار مى گيرد و جل الخالق كه حضرت آيت الله لاريجانى طلبكار هم هست و مى فرمايد كه اگر بيش از اين ايشان را مورد بى مهرى قرار دهيد جلاى ( وطن ) نموده و به عراق خواهد رفت . امام چهاردهم و ولى امر مسليمن جهان نيز كه قوانين زندگى در بين گله گرگان را مى داند در اين مورد مي فرمايد كه ( همه اينها طبيعى هست و اگر چنين اتفاق نيفتد بايد تعجب كنيد . در مسير و رسيدن به ان قله از اين موانع بسيار است . نا اميد نباشيد ) . يعنى دزديها واختلاسهاي دوهزار و سه هزار و ده هزار ميلياردتومانى كه هر هفته اتفاق مى افتد درست مانند رفتار آن گرگها طبيعى است و شاكى و نگران نباشيد . گله گرگان براى حفظ و بقاى خود كه اوجب واجبات است از اين وحشيگرى ها ابائى ندارند . اين هفته در خبرها بود كه ٢٠ ميليارد دلار از پولهاى دزديده شده از بانكهاى سليمانيه توسط داعش كه به ايران منتقل شده و در اختيار آقاى لاريجاني بود با شكنجه يكى از دستياران ايشان كشف و به سپاه و بيت رهبرى منتقل شده است . بدون شك آقاى ايت الله لاريجانى به حريم گله مقابل تجاوز كرده و حال جزاى آن را بايد بپردازد .

بهداد جاودان ٢٧ مرداد ١٣٩٨