Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

آیا لهستانی ها نمی دانند؟! شکوه میرزادگی

این روزها خبر کنفرانسی که در روزهای 24 و 25 بهمن در لهستان برگزار می شود سر و صدای زیادی به راه انداخته است. این کنفرانس، که گفته شده با تمرکز بر موضوع ایران انجام خواهد شد، به شدت سران جمهوری اسلامی را هراسانده و خشمگین کرده است. از یک سو با هارت و هورت های معمول شان سفیر لهستان را احضار کرده و به آن ها اعتراض رسمی کرده اند، و ازسوی ديگر با مظلوم نمایی لهستانی ها را مورد خطاب قرار داده اند که «چرا جواب مهربانی های مردمان ایران را که در پی جنگ جهانی دوم شما را با آغوش باز پذیرفتند و به شما پناه دادند این گونه می دهید؟»

من نمی دانم که چرا مسئولین رژيم اسلامی، که 40 سال است هر بلایی را که می توانسته اند بر سر ایرانیان آورده اند و 40 سال تمام، همراه با ستیزی دایمی با فرهنگ و تاریخ ایران، روز و شب «امت اسلامی» و «کشور اسلامی» و «فرهنگ اسلامی» شان را فریاد کرده اند، و همه ی داشته های مردمان ایران را از «برکت تشیع» دانسته اند تازگی ها، در رویارویی با کشورهای غربی، ژست ایرانی بودن می گیرند و به فرهنگ و اخلاق و مهربانی ایرانیان می نازند. رییس جمهورشان، همزمان با روز کوروش بزرگ و بستن تمامی راه های نزدیک شدن به آرامگاه او، در اتریش از بزرگی کوروش و «آزاد کردن یهودیان می گوید» و وزیر امور خارجه شان هم اکنون سخن از مهربانی ها و میهمان نوازی های مردمان ایران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به لهستانی ها سخن می راند. گویی مردمان جهان کر و کورند و نمی دانند که آن رهبر نیک اندیشی که فرمان آزادی مذهب را داد ربطی به این رهبران تحميلی ندارد که مسیحی و یهودی و بهایی و درویش و سنی را به جرم داشتن مذهبی جز مذهب خود به عناوین مختلف آزار می دهند.

به راستی آیا لهستانی ها نمی دانند مردمان نیکی که پس از جنگ به آن ها کمک کردند، و با آغوش باز آن ها را پذیرفتند، هیچ ربطی به این حاکمان اسلامی ندارند که هم صاحب خانه را زندانی و شکنجه می کنند، و هم میهمان را از زندان و شکنجه معاف نمی دارند؟ آیا لهستانی ها و مردم دیگر کشورها نمی دانند که این حکومت نه اهل مذاکره است و نه اهل داشتن رابطه ای درست با کشورهای دیگر؛ و هیج سیاستی را جز چپاول و خشونت و زور و دخالت در امور دیگران نمی شناسند. به راستی آیا مردم لهستان، مردمانی که پيش از هر کشور اروپایی ديگر ندای مبارزه با تروريسم و استبداد را سر داده، هر بار که از جلوی سفارت ایران رد می شوند نمی بینند که بر بالای سر در این سفارت نوشته شده: «نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی؟»

دولت لهستان البته در پاسخ به اعتراض این آقایان گفته است که «این کنفرانس ضد ایرانی نیست». من هم چون هر ایرانی عاشق سرزمین مان امیدوارم که این کنفرانس ضد ایرانی نباشد اما، همچون هر انسان معتقد به حقوق بشری آرزو می کنم که همه ی دولت های جهان مقابل رژيم اسلامی بایستند و آن را بابت آزادی کشی و ایران ستیزی و رنج هایی که به میلیون ها انسان می دهد، محکوم کنند.

17 ژانویه 2019