Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

یک شبه خدایگان شدن، رضا فرمند

آسان نیست
یک شبه خدایگان شدن،
و به جای ملیون‌ها انسان اندیشیدن
نه! نه! آسان نیست
یک شبه همه چیزدان شدن،
و در هزاران هزار حرفه، کارشناس شدن
با اینهمه رهبر
اینهمه را در نهایت خاکساری دینی
از جان و دل پذیرفته است
*
آسان نیست
دیدن اینهمه‌ جوان درمانده را
که در خیابان‌ها و نیزارها آهوانه شکار می‌شوند،
اینهمه کودک خردسال را که آینده‌شان را در میان زباله‌ها گم می‌کنند
این‌همه حرمتِ انسانی را که در راه‌های نان آلوده می‌شوند،
و اینهمه زنِ تهمتن و آزاده را که در زندان‌ها پیر می‌شوند،
با اینهمه رهبر
اینهمه را برای مصلحت نظام
با خیالی آسوده پذیرفته است
*
آسان نیست
نرم‌افزار دین نیاکان را دیدن
که به هیچ دستگاهِ امروزی نمی‌خورد

 • نرم افزاری که همه‌ زمانی‌اش می‌خوانده‌اند-
  با اینهمه رهبر که چکیده‌ی ایمان است
  دلسرد نمی‌شود
  و در جهان دیجیتالی
  سرسختانه می‌کوشد آن را به هر بهایی شده
  بر زندگی انسان‌ها سوار کند
  *
  بی‌دانشِ هوا نوردی
  ناشدنی‌ست راندن هواپیما
  با اینهمه رهبر
  خلبانیِ ایران را
  در نهایت خاکساریِ دینی
  با جان و دل پذیرفته است