Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

کشورمان را پس نمی گیریم بلکه اشغالگران را مثل آشغال بیرون می ریزیم! ف. م. سخن

از رضا پهلوی در «وال استریت ژورنال» جمله ای نقل شده به این مضمون که: «مردم ایران پیامی دارند: کشورمان را پس می‌گیریم!»

این جمله ی ساده، به ناگهان، در خیزشی اصلاح طلبانه، به شکل موجی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، به سمت گوینده، برگردانده شد، با این استدلال که:

۱- ایران اشغال نشده که کسی بخواهد آن را پس بگیرد!

۲- به کسانی که گفته می شود اشغالگر، اشغالگر نیستند بلکه ایرانی اند و در فردای ایران باید حضور داشته باشند!

بعد چون مایه ی این جمله چندان برای درست کردن «آش»ِ پر روغن کافی نبود، این را هم به گفتار رضا پهلوی اضافه کردند که او خواهان مسلح کردن مخالفان حکومت و خون و خونریزی ست!

بعد چون مایه ی این جمله چندان برای درست کردن «آش»ِ پر روغن کافی نبود، این را هم به گفتار رضا پهلوی اضافه کردند که او خواهان مسلح کردن مخالفان حکومت و خون و خونریزی ست!

عیسی سحرخیز، چهره ی سیاسی و مطبوعاتی اصلاح طلب، که گویا به تازگی وارد فیسبوکستان فارسی شده، و مانند هر تازه واردی، چندان به چم و خم گذرگاه های خطرناک فیس بوک آشنا نیست و در ابتدا هم مثل هر تازه واردی احساس خوشمزگی سیاسی می کند، این موضوع را در صفحه ی فیس بوک اش پیش کشید و با گمان این که فیس بوکیان همان اصلاح طلبان خوش خنده و بامزه ی اطرافش هستند، به رضا پهلوی لقب نیم پهلوی داد!

بعد که فیس بوکیان، گوشمالی کلامی به او دادند و توصیه کردند از اصطلاحات کهنه شده ی حسین شریعتمداری استفاده نکند این لقب را حذف کرد و بعد هم که با آوردن سند و مدرک به او نشان داده شد که رضا پهلوی هرگز نگفته مخالفان باید مسلح شوند، با نمک افشانی اصلاح طلبانه گفت که خدا را شکر خبر دروغ است و بر اندازان خواهان خون و خونریزی نیستند!
هارهارهارهار! 🙂

امشب هم کسرا ناجی، یکی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی، لابد برای دلجویی از حکومت اسلامی و این که بابا! با مال و منال و فک و فامیل ما کاری نداشته باشید؛ ما شما را اشغالگر نمی دانیم، فرموده:
«غیر ایرانی خواندن یا پس گرفتن کشور و ادعاهای این چنینی با دموکراسی و آزادی خواهی و حقوق شهروندی نمی خواند. جمهوری اسلامی هرچقدر که بدمان بیاید در میان مردم طرفدارانی دارد همان ها که در هر انتخاباتی پای ثابت رای به اقتدارگرایان هستند آنها هم بخشی از هم میهنان و مردم ایران هستند.»

واقعا باید از ایشان به خاطر درس دمکراسی دادن به خودمان تشکر کنیم. اگر ایشان این درس را نمی داد قطعا تا آخر عمر بی سواد می ماندیم!

اما باید به این «برادرانِ دور از جمهوری اسلامی» و مامور «به کشور خارجی» و «نقاط بد آب و هوای دنیا» گفت:
ما کشورمان را از کسی پس نمی گیریم بلکه به روز ش، حاکمان فعلی را مثل آشغال بیرون می ریزیم که عین دمکراسی ست! در کشورهای دمکرات، آشغال های گندیده را که مردم را بیمار می کنند به اسم دمکراسی نمی گذارند وسط خیابان بمانند بلکه آن ها را جمع می کنند و در کارخانه های تبدیل زباله، آن ها را به چیزهای مفید تبدیل می کنند!