Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

کدهای رمز و کلید رمزگشایی حوادث عمدی توسط رژیم، علی اکبر امیدمهر‬

کدهای رمز- این حوادث و فجایع را،رژیم بمنظور تحقق اهداف زیر انجام میدهد و برای اینکه اصل مسئله فاش نشود،هزار سناریو و داستان،برای آن،می تراشد.

 • آنچه را که در عمل در زیر و روی زمین وهوا و آب،انجام میدهد.چون بخاطر حفظ منافع خود،در مقابله با منافع ملی مردم ایران،منطقه و جهان است ، قصد ندارد، آنرا علنی کند.یا می ترسد آنرا فاش کند.یا فاش کردنش را به ضرر خود میداند.یا تردید دارد، که عکس العمل در برابر آن ،چه میشود.یا می خواهد نبض جامعه را، برای انجام یک کار مهم و هدف استراتزیک در راستای منافع خود ،به سنجد.
  -یک اتفاقی در صحنه رخ داده، به آنتن رفته،اما عکس العمل مردم ایران یا منطقه و جهان منفی است.در نتیجه،باید صورت مسئله را تغییر داده ،یا کلا پاک کند ( با هزار سفسطه . ترفند،دروغ، سناریو و داستان بافی و…)
 • هنوز اتفاقی نیافتاده ،اما قصد دارد ،آن اتفاق بیافتد و صورت مسئله را ،با احتیاط مطرح می کند و به آنتن ها میدهد،اگر واکنش مثبت بود،آن را چرب ترو محکم تر،مطرح و تبلیغ درمورد آنرا گوبلز (وزیر تبلیغات هیتلر) وار، 24 ساعته می کند.اما ،اگر واکنش منفی بود،بلافصله یا با سکوت و بالعکس یا با بوق و کرنا(بستگی به موضوع و موقعیت زمانی و مکانی) صورت مسئله را، با شیوه های مختلف (از جمله انفجار اخبار کذب و بی اساس ،یا با اقدامات عملی همچون آتش زدن ها و..،پاک می کند.در غایت امر هم، به خدا پیغمبر و امام و حدیث متوسل شده،هر گند و کثافتی را، که مرتکب شده،باین ها نسبت داده و با اسم اینها ،پاکسازی می کند.
  کلید های رمز گشائی این کد های رمز – بهترین وسیله شناخت واقعیت از غیرآن و در مجموع قصد،نیت و هدف اصلی رژیم از انجام یک رخ داد،این است.که بدترین سناریوی ممکن را تصور نمود.مثلا چون در قضیه ویروس کرونا،آمار اپیدیمی و ارقام تلفات را ،قطره چکانی و بمراتب کم تر،اعلام می کنند.بطور حتم ،باید یک الی دو صفر بر رقم رسمی اضافه نمود.تا به رقم و واقعیت امر نزدیک تر شد.درین مورد ،خود رژیم مرتکب یک گاف و اشتباه شده ،از دست اش در رفت و مطابق معمول هر سال، آمارتلفات و دفن شدگان سه ماهه اول سال جاری را،اعلام نمود.که حاکی ازین بود.که آمار مرگ و میر سه ماهه اخیر،چند برابر سال گذشته بوده،که ارقام ضمنی تلفات و مبتلایان ویروس کرونا را می توان،تصور نمود.
  یا وقتی رژیم می گوید،خامنه ای فتوی داده که نباید بمب اتم تولید نمود.بطور حتم باید یقین حاصل کنیم .که با تمام قدرت و توان خود و بطور شبانروزی،در حال اقدام برای تولید بمب اتمی هستند وحتی یک ثانیه هم از پا نه نشسته اند.یا وقتی می گویند.در دو حادثه خجیر و پارچین و یک فاجعه اخیر(آتش زدن عمدی بیمارستان و کشتاری که رخ داد) کپسول گاز آتش گرفته،باید بطور صد در صد مطمئن شد ،که در دو مرکز اتمی،کارهای خلاف انجام گرفته و در بیمارستان مزبور، بطور صد در صد، خود رژیم همچون سینما رکس آبادان، ساختمان پلاسکو و اکنون بیمارستان مزبور، بخاطر اهداف شیطانی خود،آنرا ،تعمدا آتش زده است.
  یا اگر فردی از خودی ها ،محاکمه میشود .حتما عکس قضیه را باور نمود.مثل اینکه: دوران مصرف وی تمام شده ،یا کاری کرده که به ذائقه رهبر و پسرش خوش نیامده و باید تنبیه شود .یا اگرفردی از غیر خودی ها(روح الله زم) محاکمه و محکوم به اعدام میشود.باید تصور نمود .که وی ،یک عضو مبارز،از جامعه ایران بوده،مظالم رژیم را، بر نتابیده و اقداماتش ،بر خلاف منافع رژیم بوده و بد جوری، به رژیم و در صدر آنها به خامنه ای و جانشین اش مجتبی ،لطمه زده است… و هزاران مطلب و موضوع دیگر، که باید ،عکس آنچه را ،که رژیم بدروغ می بافد و می گوید و در عمل انجام میدهد،پذیرفت.
  نتیجه :پاکسازی صورت مسئله از سوی رژیم،یعنی شستن خون و جنایت، با آتش زدن ها،سیل های عمدی با سد شکستن ها،زلزله های عمدی با آزمایشات زیر زمینی، سوانح و تصادفات عمدی و اینکه رژیم عادت دارد .برخی معضلات علیه خود را ،از طریق خونریزی ،قتل و کشتاربه اختیار و اعدام و برخی دیگر را، از طریق آتش زدن ،از جمله ،سوزاندن جنگل ها، برای پاکسازی کارهای کثیفی که انجام میدهد .یا در پارچین و غیره کارهای دیگری میکرده ،که با آتش سوزی عمدی،پاکسازی نموده ،یا سعی برین بوده، که با این اقدامات، اذهان عمومی را، از جنایت و کار کثیف دیگری ،که در حال انجام است. منحرف و باین قبیل سوانح و فجایج متمرکر و منحرف نماید.رمز پیروزی بر این بساط اهریمنی،نه گفتن به آن،اتحاد در عمل ،برای خیزش جمعی و مقابله متحد و مشترک، با آن است.و بس