Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

ژنبــــارگی، شعر طنزی از ابراهیم هرندی

گفت مـلازاده‌ای کـاکُل زری

کز ژنِ خوب است ما را برتری
*
زآن سبب الحمدوالله گشته است
حال و روزِ ما سراسر لاکچری
*
این حقیقت نیست پیوندیش با
ارتباط ما و بیتِ رهبری
*
ما همه زحمت کش وکوشنده‌ایم
سخت کوشی داده ما را سروری
*
آوریم از چین و ماچین جنس خوب
از لواشک تا و عقیق و روسری
*
عاقلی چون این سخن بشنید، گفت؛
آِآآیِ‌ی‌ی ی….‌ای ژنبارۀ مو فرفری
*
ارث بابات است این کشور کنون
لاجرم هی می‌خوری، هی می‌چری
*
با زر و با زور فربه می‌شوی
از خودت با پورشه‌ات دل می‌بری
*
کُرکُری می‌خوانی و زِر می‌زنی
در خیالِ خویش ژن می‌پروری
*
روز و شب اینسوی و آنسوی جهان
با ژنانِ خوبِ دیگر، می‌پری
*
فیلم بازی می‌کنی با همدگر
فیلمِ جنگِ نعمتی و حیدری
*
مفت خور هستی چو باباهایتان
گرچه زآنان صد طویله خرتری