Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

چه فرد و چه کسانی و چگونه می توانند کشور را از دست رژیم ج.ا نجات دهند، علی اکبر امیدمهر

تنها یک نفر در میان هشت میلیارد جمعیت دنیا و هشتاد میلیون ایرانی هست.که ظرفیت آن را دارد. درین لحظات حساس،تاریخی و سرنوشت ساز،با توجه به خصوصیات شخصی،خانوادگی،تجربه،دانش و اطلاعات و محبوبیتی که دارد.می تواند به پشتوانه اتحاد رنگین کمان ملت ایران، این وظیفه دشوار ،حیاتی و مهم را،انجام دهد،و آن شخص شاهزاده رضا پهلوی است:

– بدون جنگ و هر گونه آسیبی به کشور، ایران را بکمک اتحاد ملی حول محور خود، نجات دهد.

-ذهنی زیبا، فرامسلکی و فراجناحی دارد.

-خواهان نافرمانی مدنی، بدون خشونت است. نتیجه خشونت را دیکتاتوری میداند. عدم خشونت را صلح جویانه و خاتمه دور باطل خشونت در کشور میداند. (میگوید: هدف پایین آوردن هزینه تغییر، چه مادی و.. به حد اقل میزان ممکن است).

-ادامه رژیم ج.ا، را انهدام کامل کشور و سرانجام تجزیه آن بخاطر شرارت های رژیم در منطقه و جهان میداند.

-بارها گفته قصدش نه مقام نه قدرت بلکه خدمت به کشور و نجات آن است

– بی تفاوتی به وضع موجود و سرنوشت کشور را بزرگترین خیانت نام میبرد.

– می گوید: یک بار هم که شده، برای بار اول در تاریخ کشورمان، با دست خودمان، سرنوشت خود و نظام آینده را انتخاب کنیم.

-می گوید: نه وراثت و نه آمریکا، نه روسیه و انگلیس، آینده ایران را، بما تحمیل نکنند. درین صورت هست که مسئول نتیجه تصمیم خاص خودمان خواهیم بود.

– تجربه ای که طی این مدت کسب کردم. محال بود، یک دهم آن را در ایران بدست آورم. (چیزهایی را در دنیا، برای تحقق شان، درکشورم با رنگ و بوی ایران خودمان، یاد گرفتم).

توضیح: این مطلب در پاسخ به هموطنان زیادی که موارد بالا را سئوال داشتند، قلمی شد.