Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

چرا ترامپ و ترامپیسم می‌ماند، خامنه‌ای و خمینیسم می‌رود؟ علی اکبر امیدمهر

ترامپ یک پاتریوت است و بر اساس دکترین خود می‌دانست که با رئیس جمهور شدن‌اش می‌تواند با اراده‌ای قاطع و آهنین آمریکا را، یک بار دیگر در صدر کشور‌ها قرار دهد. بر اساس نوشته‌ها کتابها مصاحبه‌ها و گفتگو‌های گذشته در رسانه‌های جمعی، ضمن انتقاد از وضع موجود، اراده محکم و برگشت ناپذیر تحقق این موضوع در صورت قبول این مسئولیت را نشان می‌داد. اکنون وقتی می‌گوید درین انتخابات تقلب و به آمریکا و مردم و قانون اساسی خیانت شده، به عنوان یک پاتریوت تا آخرین نفس برای نجات کشور محبوب‌اش با استفاده از همه اختیارات قانونی و استناد به سوابق و تاریخ آمریکا، ایستادگی و این راه را تا پیروزی نهایی ادامه ادامه خواهد داد. روسای جمهور گذشته عمدتا بعد از خاتمه دوران ریاست جمهوری به مراتب بر ثروت‌شان افزوده شده، اما ترامپ نه تنها بر ثروت‌اش افزوده نشد. بلکه طی این مدت این ثروت قریب به نصف کاهش یافته که حاکی از توجه عمده و صرف تمام وقت خود به انجام وظایف ملی میهنی‌اش بوده است.

اما در مورد جمهوری اسلامی همه نشانه‌ها حاکی است. که علاوه بر اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران واعضای جامعه بین المللی، درین جامعه چند متحد اندک این رژیم هم می‌دانند که این بساط رفتنی است. سه کشور به ظاهر متحد رژیم یعنی چین روسیه و ترکیه عمدتا نگران آینده روابط خود با ملت ایران پس از سرنگونی این رژیم بوده و بارها نگرانی روابط آینده خود با این ملت بعد از این رژیم را با عذر تقصیرفعلی، اما جبران آن در آینده به نحوی نشان داده‌اند. از جمله رئیس جمهور چین بارها اعلام نموده که اگر مردم ایران عمدتا کالاهای بی کیفیتی از چین دریافت می‌کنند. بخاطر تقاضای خود مقامات رژیم برای خرید کالاهای ارزان و بی کیفیت می‌باشد. مقامات روسیه هم بارها اعلام داشته‌اند. که کاهش سهم ایران از دریای کاسپین از پنجاه در صد به یازده درصد بر خلاف حیرت و تعجب ما از سوی مقامات رژیم بدون هیچ مقاومت قانونی کلید خورده است. ترکیه هم از آینده محتوم رژیم بیم دارد و سعی می‌کند نوعی موازنه در رفتارش با رژیم از یک طرف و مردم ایران از طرف دیگر داشته باشد. که بعد از رفتن رژیم، نبازد. از جمله بعد از همکاری با خامنه‌ای و کمک یا چشم پوشی در ترور یا دستگیری و ربودن مخالفان، اسناد و شواهد را علیه رژیم رو می‌کند. که این کار توسط عمال رژیم صورت پذیرفته است. یا یک مافیا و یا یک پرستو درین جنایات دست داشته‌اند.

به این ترتیب بنظر می‌رسد روزهای آخر رژیم هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی به شمارش افتاده است.

علی اکبر امیدمهر