Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک، رویدادی غیر منتظره در میان گروه های اپوزیسیون ایرانی، ف. م. سخن

از چندی قبل، در تلویزیون «کانال یک» آقای شهرام همایون، شاهد گفت و گوی نمایندگان بلند پایه سازمان ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی، در جهت یافتن مشترکاتی برای همکاری جهت براندازی نظام منفور اسلامی حاکم بر کشورمان هستیم. امری مبارک که من شخصا انتظار عملی شدن آن را در کوتاه مدت نداشتم و یکی از آرزوهای بزرگ من و به ظن قریب به یقین، اکثریت هموطنانم که طی ۴۰ سال گذشته آسیب های فراوان از تبهکاری های حکومت اسلامی دیده اند به این شکل صورت تحقق می یابد.

امیدوارم این جلسات تلویزیونی، با همت آقای همایون، در مسیری درست، و رو به رشد ادامه یابد و از هرگونه بحث فرعی و غیر مهم، در مقابل امر مهم بر اندازی حکومت اسلامی، و جایگزین شدن آن با یک حکومت دمکرات و خواهان آزادی -که در آن دین در امر قانون گذاری و مدیریت کشور نقش و دخالتی نداشته باشد- خودداری شود.

در یک ایران یکپارچه، که تمامی آحاد آن از حقوق برابر و حق رای برای تعیین نوع حکومت و مدیران جامعه ی آینده برخوردار باشند و تنها اصل های «حقوق بشر و آزادی انسان و عدم دخالت دین در اداره ی کشور و یکپارچگی ایران» به عنوان اصول تغییر ناپذیر و مشترک در نظر گرفته شود، می توان و باید با تمام اختلاف نظرها در کنار هم زندگی کرد، تصمیم گرفت، کشور را در مسیر پیشرفت و ترقی قرار داد و جامعه را به سعادت و بهروزی رساند.

پایه های این کار عظیم و دشوار اگر امروز گذاشته شود، فردای ایران قطعا روشن و درخشان خواهد بود.

به عنوان یک ایرانی، و نویسنده ای که همواره آرزوی در کنار هم قرار گرفتن آحاد ملت و نمایندگان فکری و سیاسی آن ها بوده، امیدوارم، گروه های سیاسی دیگر، با کنار گذاشتن مسائل فرعی، و فقط به منظور تحقق اهداف فوق به این گفت و گوها بپیوندند و از این طریق تشکلی فراگیر علیه حکومت اسلامی به وجود آورند.

در آینده، سعی خواهم کرد، تا از گروه ها، با نام و نشان شان یاد کنم، و به سهم خود خواهان برگزاری مجمعی بزرگ، از «تمام» گروه ها و شخصیت های سیاسی کشورمان شوم.