Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

پناه بردن ظریف و شرکاء، از ترس ملت ایران به ترامپ، علی اکبر امیدمهر

آیا واقعا توپ در زمین آمریکاست؟

وقتی خامنه ای در پی رد میانجیگری نخست وزیر ژاپن،صحبت از، نه معامله ،نه مذاکره و نه جنگ نمود،اینک چه شده است.که هم معامله می کند و هم، با اعزام روحانی به ژاپن مذاکره می کند؟ آیا توپ در زمین آمریکاست.یا ملت ایران،که آخرین گل پیروزی را بزند؟

وقتی قالیباف، که در حال خیز برداشتن، بریاست مجلس انتصابی-قلابی اسفند ماه است.می گوید.دولت حتی در توزیع فقر هم،نا عادلانه عمل می کند.ناخواسته و ناخودآگاه، از هول حلیم بعنوان آغاز مبارزات انتخاباتی اش، رازی چهل ساله از استراتژی کلیدی رژیم را که این روزها نتیجه بر عکس داده،یعنی راز توزیع فقر در جامعه ، تا ملت نای تظاهرات نداشته باشند، را افشا نمی کند؟ غافل از این که ،همین توزیع فقر بود. که این بار در 25 آبان،ستون و پایه های رژیم را ،به لرزه در آورده ،کلید انقلاب بینوایان علیه الیگارشی حاکم را زد و تا پیروزی نهایی ادامه دارد.

رژیم با جنایات اخیر و شلیک به مغز جوانان و کودکان ،تمام پل های پشت سرش را ،حتی در میان نیروهای وسط ،شکست.اکنون ملت تکلیف خود را دانسته و میداند چکار باید بکند. رژیم درین جنایات ددمنشانه،آدمکشی و قتل عام را، از حد گذراند و همچون یک دشمن خارجی و فاتحی اجنبی،بهترین فرزندان ملت را، همچون تابستان 67 ولی این بار در خیابانهای کشور و در حضور همه قتل عام نمود.گرچه رژیم ،با همه قدرت و امکانات اهریمنی و تبلیغی و شانتاژ خبری ، در حال پاک کردن صورت مسئله و ترمیم و صاف کاری این جنایات است.اما این جنایات و این فاصله هرگز ترمیم نخواهد شد.یکی ازین اقدامات، تسلیم رژیم به دشمن و خوردن 12 بشکه زهر پیشنهادی وزیر خارجه آمریکاست.که خاتمه گروگانگیری-باجگیری یکی از مفاد آنست.دو عامل دیگر مزید بر علت شده است ،اخیرا .وزیر خارجه اسرائیل بمباران مواضع رژیم در ایران را، یک گزینه محتمل نام برد.قبلا نیز وزیر انرژی اسرائل، از احتمال بروز جنگ ،در ابعاد گسترده ،از سوی حریفان رژیم ،از جمله کشور متبوع اش ،با رژیم، نام برده بود.

همزمان با اعلام برخی نقل و انتقالات نظامی و جابجایی نیروهای آمریکا، در منطقه، و به مناطق حساس و کلیدی و نیز پیوستن 14 هزار نیروی تازه نفس به آنها،اسناد سازمان ملل از کشتار عمدی قیام کنندگان غیر مسلح در ایران، با تسلیحات جنگی ،منتشر شد.در نتیجه خامنه ای، از تهدید های اخیر آمریکا، اسرائیل و مهر تاییدی که سازمان ملل گذاشت،ترسیده و همین وحشت حمله و قیام همزمان مردم با این حملات و خطر فروپاشی، موجب تسلیم بلا قید و شرط خامنه ای شده و چون تصمیم نهایی را نیز، وی می گیرد.ظریف تحریم شده از سوی آمریکا و روحانی تحریم شده از سوی ملت ایران را،مامور اجرای فرمان تسلیم نموده است.خامنه ای ،برای زهر چشم گرفتن از مردم و وادار ساختن ملت به سکوت، در پی قتل عام زن و مرد و کودک و جوان ایرانی، در 25آبان ماه ،ماشین کشتار قوه فضائیه اش را نیز، بکار گرفته، تا 10 زندانی محکوم به اعدام ،شامل یک زن و دو کودک دیگر، به دار آویخته شوند.تا نشان دهد. که در زندگی فقط یک کار بلد است و آن رانندگی ماشین کشتار مردم ایران و اینکه تسلیم به آمریکا، بمعنی تسلیم به ملت ایران نیست.

اما خبر های واصله از بطن جامعه حاکی است.که ملت و نیز نیروهای میانه، بسیار خشمگین اند وقهر با حاکمیت، یعنی خشم و نفرت پنهانی، که بزودی و بار دیگر منفجر میشود. نرمش ذلیلانه خامنه ای، برای کاهش فشار حداکثری از داخل و خارج ،توام با فریب رذیلانه جهت حضور در انتصابات قلابی اسفند، سرانجام کار دست رژیم خواهد داد.صدایی که می آید، تنها صدای جنگ دندان و سرما (توزیع فقر در جامعه ایران، توسط رژیم، بمنظور جلوگیری از قیام ملی ) نیست.صدایی که می آید، صدای انقلاب تهیدستان بر ستمگران، ظالمان و ثروتمندان دزد و فاسد است.

نتیجه: تسلیم به آمریکا، یا دیگران، یعنی رژیم فقط زبان زور را می فهمد. درسی که مردم ایران سرانجام آزمودند.