Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

وسطی ها! شهرام همایون

در دوره ی کودکی ما، بازی مرسومی در کوچه ها و محلات رایج بود که من سال ها بعد، یعنی پس از هجرت و تبعید به مفهوم و معنای این بازی کودکانه پی بردم.

شاید شما هم به خاطر داشته باشید . بازی «وسطی» را، برای آن دسته که ممکن است به دلیل گذشت این سال ها، از یاد برده باشند، به اختصار یادآوری می کنم.

در بازی «وسطی»، بچه ها، دو گروه مثلاً 3 نفره می شدند و هر گروه به فاصله حدود 10 متر از هم، اما روبروی هم می ایستادند. در این میان، نفر هفتم، که «وسطی» بود در مقابل یک گروه می ایستاد و گروه روبرو، توپ را به طرف گروه مقابل پرتاب می کرد و هفتمین نفر ، که همان وسطی بودباید سعی می کرد که توپ شلیک شده از سوی گروه روبرو به وی اصابت نکند و در همین حال بلافاصله جای خود را تغییر داده و پس از این که توپ پرتاب شده در دست یکی از 3 نفر گروه دوم قرار می گرفت این وسطی باید جای خود را تغییر داده و این بار به طرف گروه پرتاب کننده رفته و در جلوی آنها قرار می گرفت تا گروه روبرو توپ را به قصد برخورد به او، به این طرف آن پرتاب کند و البته «وسطی» باید که اجازه ندهد توپ به وی اصابت کند و به همین ترتیب مرتباً از این سوی به آن سو می رفت و هنرش این بود که «جاخالی» بدهد تا توپ پرتاب شده، به وی اصابت نکند و هر لحظه، جزو یاران یک گروه دیگر با شد.

آن روزها، من حتی این بازی را نمی دانستم، امروز اما این بازی سیاسی رایجی در بین ما ایرانی هاست. دو گروه پرتاب کننده توپ معلوم و مشخص هستند. گروه اول، حکومت اسلامی است که طرف مقابل، یا گروه دوم را که خواهان نابودی و حذف این حکومت است را نشانه می گیرد. گروه دوم هم معلوم است. کسانی که شفاف و واضح ، قصد حذف این حکومت را دارند و توپ خود را مستقیماً به طرف جمهوری اسلامی پرتاب می کنند.

می ماند این وسطی! در حقیقت این«وسطی»ها هستند که همه را دچار حیرت کرده اند، گاهی با این، گاهی با آن، و همیشه هم حواسشان جمع است که توپ های شلیک شده ی دو طرف به ایشان اصابت نکند و در این کار نیز، الحق بسیار ماهر شده اند.

مثلاً نگاه کنید به اظهارات خاتمی در رابطه با انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری آنجا که می گوید: کسانی که در انتخابات شرکت می کنند در حقیقت به نظام رأی می دهند!

بعد نگاه کنید به آن «وسطی» معروف «لندن نشین»، که در مقابل دوربین تلویزیون BBC می ایستد و ضمن این که رسماً اعلام می کند که می خواهد در انتخابات شرکت کند. بلافاصله سرش را می آورد و جاخالی می دهد و به طرف مقابل می رود و ادعا می کند که مخالف و ضد رژیم است!

این «وسطی» ها! این وسطی ها، این وسطی ها پدر ملت ایران را درآورده اند باور کنید تاریخ ایران متأثر از این وسطی هاست. جمهوری اسلامی و تمام جلادانش شرف دارند به این «وسطی ها»یی که گاهی این سو، گاه با پرچم گاه بی پرچم ، گاه معترض انتخابات گاه فعال انتخابات هستند خلاصه این ها هستند که مردم را و جهانیان را دچار آنچنان سرگیجه ای کرده اند که گویی دیگر هیچ کس نمی داند چه خبر است؟

افسوس دیگر!