Friday, September 29, 2023
spot_imgspot_img

همبستگی وهمدردی مردم، در مواجهه باسیل اخیرو بی مسئولیتی رهبران، یدالله بلدی

مردم میهن ما، افزون بر مشکلات ومصائبی، که حاکمان بی کفایت و فاسد برای مردم آفریده اند، قهر طبیعت نیز با مردم ، محنت زده ما سر ناسازگاری دارد ، وهرچند وقت یکبار ، آسیبهای جانی ومالی را به مردم میهن ما تحمیل میکند ، وبرفلاکت ورنجهای، مردم میافزاید، . هنوز مردم سرپل ذهاب داغدار عزیزانشان هستند وهمچنان برای امکانات ازدست رفته، درحسرت بسرمیبرند وپس از یکسال ونیم هنوز سر وسامان نگرفته اند ، که باردیگر قهر طبیعت ، بخشی از نقاط کشوررا به ویرانی کشاند، وسیل عظیمی، ده استان کشوررا درنوردید وخسارات مالی زیاددی را برجای نهاد، وعده ای از هموطنان را بکام مرگ کشاند، وروزهای نوروز بزرگترین ، روزهای شادی مردم ، را به عزا وبیخانمانی تبدیل کرد، صحنه های دلخراش وتکان دهنده از، جاری شدن سیل ، بویژه، درترکمن صحرا وشیراز کشور را، درماتم فروبرد ونوروز را بکام مردم تلخ کرد، درکردستان تمام آتش افروزیها وپایکوبیها ی، مرسوم هرساله در روزهای نوروز، بخاطرهمدردی با مردم سیل زده درتمام شهرها وروستاها، انجام نخواهد شد.

وقوع حوادث وقهر طیعت ، دودیدگاه متفاوت را در برخورد با مشکلات وآسیبهای ناگهانی آشکار میسازد اول، رویکرد همبستگی وهمدردی مردم دریاری، به هموطنان اسیب دیده ، دوم، بی کفایتی وتظاهر رهبران نسبت به مشکلات اسیب دیدگان، چنانکه رهبران حتی اقدمانت مردم را دریاری رساندن ، به سیلزدکان ، بمثابه یک اقدام امنیتی تلقی میکنند ، وزیر اطلاعات، بجای تشویق مردم به یاری رسانی، اعلام میکند که هرگونه شایعه سازی درباره سیل وسیل زدگان، با تعقیب مراجع قضایی روبرو خواهذشد، وسازمان مدیریت بحران اعلام کرد که هرکونه حساب بانکی برای کمک به سیلزدگان ویا اقدام به جمع آوری کمکها ، از جانب شخصیتهای معروف وسرشناس ممنوع است ، وجمع آوری کمکها فقط باید زیر نظر دولت باشد ، این نوع برخوردها نشانگر نگاه امنیتی وبی مسئولیتی حاکمیت نسبت به مشکلات مردم آسیب دیده است ، چنانکه در مقایسه بودجه 80 برابری حوزه های باصطلاح علمیه ، که بازدهی غیراز جهل وخرافه ندارند ، نسبت به بودجه سازمان مدیریت بحران ، میتواندنشانگر این تقسیم ناعادلانه باشد، و سازمان مدیریت بحران بجای ، استفاده از داده ها وتدابیرعلمی وتجربیات دیگر کشورها، در جهت پیشگیری ومقابله با حوادث طبیعی، باحوزه علمیه، توافق نامه امضا کرده است ، که هدف این توافقنامه ” بکارکیری نقش معنویت درکاهش بلایای طبیعی” است این توافقنامه نشانگر خرافه پرستی رهبران نظام است ، چنانکه رهبرجمهوری اسلامی نیز، چندسال پیش ادعا کرد که بهنگام، سسیل درسیستان وبلوچستان یک ذره ازحاک تربت را، بدرون سیلاب ریخته است، که سیل آرام میشود، اما مردم دریاری رسانی ، به مردم آسیب دیده ، نه تظاهر میکنند ونه به خرافات پناه میبرند ، بلکه در یاری به هموطنان سیل زده خود، بپاخاستندوهمبستگی ونوعدوستی، خودرا به اثبات رساندند، احساس همدردی مردم نشانگر این واقعیت است که احساسات نوعدوستانه ریشه در اعتقادات مردم میهنمان دارد ومردم با تمام مشکلات ، بویژه درامور اقتصادی همیستگی وانساندوستی خودرا حفظ کرده اند، درشهر شیرار مکانینکها .وکلیه تعمیر کاران خودرو، آمادگی خودرا برای تعمیر خودروهای آسیب دیده اعلام کردند، ودیگر صاحبان پیشه ها هرکدام به فراخور موقعیت خود، برای کمک رسانی اعلام آمادگی کردند، بسیاری ازخانواده های شیرازی ، درهای منازل خودرا بروی هموطنان خود ، گشودند وبا آغوش باز پذیرای آنان شندند واز تمام نقاط کشور مردم ضمن ابراز همدردی ، درحد توان خود بیاری سیل زدگان شتافتند
با توجه به وضعیت نابسامان زلزله زدگان سرپل ذهاب، که هنوز از امکانات و وسرپناه بی بهره اند ، بدیهیست که آسیب دیدگان سیل که بمراتب ازجمعیت بیشتری نیز برخوردارند، نمیتوانند چشم امیدی به یاری دولت در ترمیم ویرانیها وخسارات ناشی از سیل داشته باشند، زیرا تجربه چهل سال اخیر نشانگر این واقعیت است که حاکمیت احساس مسئولیتی، دربرابر خواسته های مردم درتمام عرصه ها ندارد ، و فقط باید چشم براه یاری های هموطنان خودباشند