Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

هلاکتِ فخری‌زاده کار کیست؟ کوروش گلنام

روشن است که حکومت و وابستگانِ آن ترور محسن فخری‌زاده را چون همیشه بدون داشتن هیچ سندومدرکی، فورن به اسراییل نسبت می‌دهند. این روالی عادی شده است و اسراییل از دید من زیرکانه سکوت می‌کند که سیاست درستی نیز هست زیرا به‌ سودِ او و به زیانِ حکومت اسلامی با آن‌همه ادعاها و لاف زدن‌ها است. ولی آیا پشتِ ماجرایِ ترور اسراییل دست‌هایِ دیگری در کار است؟ در این باره بایدبه دو نکته مهم اندیشید:

یک. اگر اسراییل این ترور را انجام داده باشد، یک رسوایی بزرگ دیگری برایِ دستگاه ‌های امنیتیِ حکومت است. هنوز بیرون بردنِ کامیونی سند سری از ایران در روزِ روشن فراموش نشده است. یک چنین ترور سازمان‌یافته‌ و بسیار حساب‌شده‌ای در دل روز و در پایتخت، به روشنی نشان می‌دهد که زورِ‌بازویِ دستگاه‌هایِ پُر‌ادعا، پیچ‌درپیچ، پُر هزینه و پُرلاف‌وگزافِ امنیتیِ حکومت، تنها در برابرِ مردمانِ حق‌خواهی است که با کوچک‌ترین درخواست برایِ حقِ‌شهروندیِ پای‌مال‌شدهِ خود، به‌بدترین و وحشیانه‌ترین روش مورد یورش، کوبش، بازداشت، شکنجه و کشتار قرار می‌گیرند. این نشان می‌دهد سراپایِ این‌حکومتِ خون‌آشام، پوسیده و به‌هم ریخته است که کشور کوچکی چون اسراییل می‌تواند چنین برنامه‌بزرگ و دقیقی را در دلِ پایتختِ ایران انجام‌دهد. چنین برنامه‌ای که به‌گفته “جواد موگویی” در مقاله”دوربرگردان در انصاف نیوز” که در تارنمایِ گویا نیز باز‌نشر شده است:

“یک تیم ۱۲نفره عملیاتی حداقل ۵۰نفر پشتیبانی لازم دارد. چگونه یک “گروهان تروریستی” در پایتخت با تمام تجهیزات عملیات کردند؟”

این آقایِ نویسنده و شمار زیادِ دیگری از هر دوجناحِ حکومت کوشش می‌کنندتا همه توجه را به سوی اسراییل بکشند و به‌ناچار به “شکسته شدنِ حلقه‌هایِ اطلاعاتی” و “حفره‌” در سیستمِ امنیتیِ حکومت بپردازند. آیا این ارزیابی درست است؟

دوپیشینه حکومت در باره چنین ترورهایی به ما چه می‌گوید؟

نخست گفته شود که سیستم مافیایی ولابت فقیه خامنه‌ای تبه‌کار با یاری سردارانِ دزد و آدم‌کُش، هر کس را حتا در درون خود خطرناک و مشکل‌ساز ارزیابی کند، سلاخی‌اش می‌کند. این مافیا از احمد، فرزند خمینی که این همه زیر نام‌اش سینه‌ می‌زنند، نگذشت؛ رفسنجانی را از میان برداشت که روشن‌ترین نمونه گونه‌ای خودزنی است زیرا چه‌کسی بیش‌تراز رفسنجانی برایِ ماندگاری این سیستم مافیاییِ اسلامی و بالا کشیدن و بر تخت نشاندنِ آخوند بی‌مقداری چون خامنه‌ای کوشش کرده بود؟ با “یادگار امام”شان و رفسنجانی چنین کردند چه‌رسد به بقیه که در درون حکومت یا از میان برداشته شده‌ و یا با پرونده‌سازی در کنج زندان افتاده‌اند و اندک هم نبوده‌اند. به افشاگری‌هایِ رضا گلپور که زمانی با این حکومت بود ولی سالم ماند و وجدان‌اش اجازه نداد که سکوت کند و اکنون با پرونده سازی در زندان است را می توان خواند تا دامنه جنایت‌ها و دروغ‌پردازی‌هایِ حکومت روشن‌تر شود.

اردشیر حسین پور

به گفته حکومت زنده‌یاد اردشیر حسین‌پور دانشمندِ هسته‌ای بود که به‌دست اسراییل ترور شد ولی محبوبه حسین‌پور خواهر او با سندو‌مدرک، واژگونه آن را ثابت می‌کند. او که به‌دنبالِ پی‌گیری درباره قتلِ برادرش، خود مجبور شد در اثر فشارها و از دست دادن مادر با شوهرِ بیمارش پنهانی از ایران بگریزد، در ده‌ها گفت‌و‌گویِ رادیویی، تلویزیونی و نوشته‌هایِ گوناگون و نامه‌ای حتا به احمد شهید، براین مهم پای‌فشرده است که برادرش وسیله سازمان “اطلاعات و امنیت” حکومت به‌قتل رسیده است نه اسراییل. ایشان امروز نیز هم‌چنان در این‌زمینه کوشش می‌کند. خوانندگان می‌توانند برایِ‌نمونه همین‌نامه‌سرگشاده ‌ایشان به احمد شهید گزارش‌گر حقوق بشرِ سازمانِ ملل در سال 1394 را در لینک زیر که از تارنمایِ خودِ بانو حسین‌پور برداشته شده است را ببینند:

http://mahboobeh-hosseinpour.blogspot.com/2015/12/blog-post.html

ایشان سالِ‌گذشته نیز نامه‌ای سرگشاده به بانو شیرین عبادی هم نوشته است که خوانندگان می‌توانند خود آن را در اینترنت بیابند و بخوانند که آن نیز افشاگر است و خود سندی‌گویا.

مازیار ابراهیمی

همه امروز با داستانِ دردناکِ مازیارابراهیمی و شماری دیگر که به عنوان ترورکنندگانِ “دانشمندانِ اتمی” دست‌گیر و زیرِشکنجه‌هایِ وحشیانه‌ای ازآن‌ها اعترافِ به‌کار‌ِناکرده گرفته شد و حتا یکی از این بی‌گناهان “محمد جمالی فشی” نیز اعدام شد، آشنا هستیم. این کار برایِ فریبِ مردم و ردگم‌کردن، با برنامه‌ریزی ازپیش و گزینش قربانیانِ نگون‌بخت انجام‌گرفت. مازیار ابراهیمی به‌روشنی در گفت‌و‌گوهایِ گوناگون می‌گوید که چه شکنجه‌ها براو انجام گرفته و چگونه از دهانِ شکنجه‌گران امنیتی شنیده است که “البته اون‌ها[ترور‌شدگان] اشتباهاتی کرده بودند ولی ما آن‌ها را نکشتیم”. پس آن ترورشدگان “اشتباه‌هایی” کرده بودند! و همین اشتباه‌ها، که حتمن برایِ حکومت خطری ایجاد می‌کرده است، آن‌ها را به کشتن داده است. بنابر‌این قتل‌ها پیوندی با اسراییل نداشته است! مازیار ابراهیمی با دلیری نشان‌داد که آن جنجال‌‌هایی که در باره “ترور دانشمندانِ اتمی وسیله اسراییل” و دستگیری شبکه جاسوسان اسراییلی اجرا کننده ترورها راه انداخته بودند، ریاکارانه بوده و همه دروغ ازآب درآمد. خوانندگان می‌توانند گفت‌و‌گویِ مازیار ابراهیمی را با بی بی سی در لینک زیر ببینید و گوش کنند که داده‌هایِ تکان‌دهنده‌ای درآن است:

اینک با توجه به برنامه دقیقِ ترور، آگاهیِ‌هایِ دقیق از زمان و مکانِ رفت‌و‌آمد محسن فخری‌زاده و خانواده، فرارِ موفقیت‌آمیزِ ترورکنندگان، قطعِ برق منطقه آن‌گونه که در مقاله یاد شده از سویِ”جواد موگویی” به آن اشاره شده است، نباید یک‌بار دیگر به ماجرایِ قتلِ اردشیر حسین‌پور و گفته‌هایِ مازیار ابراهیمی که خانواده‌اش را هم دچار رنج و دردسر فراوان نموده‌اند، اندیشید و این را به میان آورد که این ترور نیز شاید کارِ خودِ حکومت بوده است؟ لابد فخری‌زاده نیز در موردی دهان به انتقاد گشوده، با شماری ازکارها موافق نبوده و یا شاید در فکر گریز از ایران بوده است؟ حکومتی که نمی‌تواند از پیله پنهان‌سازی ودروغ‌پردازی‌هایِ خود بیرون بیاید، هرگز برایِ همیشه نمی‌تواند مردم را فریب دهد. برخانواده فخری‌زاده است که اگر گمانی بر قتلِ او به دست حکومت دارند، دلیرانه پا پیش گذارده و آن را به مردم بگویند و تردید نکنند که از آن‌ها پشتیبانی خواهد شد. نگارنده باتوجه به پیشینه حکومت، شکلِ انجام ترور با این برنامه‌ریزی گسترده و دقیق، بیش از هرکس و در درجه نخست، به خود حکومت اسلامی بدگمانم. اگر این بد‌گمانی درست باشد، ترور می‌باید به فرمانِ خودِخامنه‌ای تبه‌کار انجام گرفته باشد.