Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

نوروز علوى ؛ ؛ ؛ مرغ كنتاكى اسلامى ؛ ؛ ؛ بهداد جاودان

سخنرانى نوروزى آقاى روحانى رئيس جمهور ام القراى اسلامى و بقولى روباه بنفش كه اين روزها بغير از گفتن دروغهاى صد تا يك غاز و تحريف تاريخ و روضه خوانى كار ديگرى در دولت تدبير و اميد ندارد همگان را به گريه و هم زمان خنده واداشت . استفاده از نام نوروز با پسوند علوى ، اب و روغنى هست كه هيچگاه با يكديگر مخلوط نمى شوند و فقط از يك آخوند شيّاد و تربيت شده در فيضيه قم و سرسپرده به دولت فخيمه انگلستان بر مى آيد تا چنين آسمان و ريسمانى را بهم ببافد .
اولين بار نيست كه جناب روحانى چنين شكر هاى نابى ميل مى كند و ايشان در تخطئه معانى كلمات و استفاده نابجا از آنان و دروغگوئى در روز روشن و وعده سر خرمن دادن و تحميق مردمِ زود باور ، يد طولائى دارد . او اولين كسى بود كه چند ماه قبل از شورش ٥٧ و در بالاى منبر خمينى را “امام ” ناميد و در رساى اخلاق “حسنه ” او سخنها گفت . او بهمراه دو آخوند وابسته ديگر اين بدعت غلط را جا انداخت كه بُردن نام خمينى نه با يك بلكه بايد با سه صلوات همراه باشد . او اولين كسي بود كه حجاب اجبارى را مطرح نمود و خودبعنوان يكى از مسئولين نظام در جلوى پادگانها و ادارات ظاهر شد تا از ورود بانوان بدون حجاب جلوگيرى كند . از همان روزهاى اول انقلاب در نقطه عطف حاكميت يعنى شوراى امنيت ملى صاحب كرسى شد و تمامى اقدامات امنيتى رژيم تا به امروز مرهون افكار داهيانه ايشان و مكّارى روباه پير است .
جا انداختن فلسفه جديد و عوض كردن افكار مردم و تغيير قيافه جامعه بعد از شورش ٥٧ حاصل تلاشهاى همين روباه بنفش و تنى چند از همپالگى هاى ايشان بود . همگان مى دانند كه مرغ كنتاكى يك برند صد در صد امريكائى هست كه كلنل بازنشسته اى بنام سندرز بيش از ٦٠ سال قبل در امريكا آغاز نمود و امروز در سرتاسر جهان و در تمام شهرهاى دور افتاده ى كشورهاى مختلف شعبه دارد اما همين برند در بعد از انقلاب با يك پسوند اسلامى تغيير نام و قيافه داد و فروش آن “شرعى” شد . آبجو الكل خود را از دست داد و به ماء اشعير تغيير نام يافت . فاحشگى و زنا حرام و مجازات آن مرگ بود اما با يك ورد آخوند تبديل به صيغه و حلال گرديد . ربا مطابق نص صريح قرآن و تائيد آخوندها حرام اعلام شد و حتى چند ربا خوار اعدام شدند اما بزودى با تغيير نام به “كارمزد ” در بانكهاى اسلامى متداول گرديد و امروز تا مرز ٣٠٪؜ بالا رفته است . “جشن” عروسى با صلوات برگزار شد و تدفين شهداى جنگ با پخش شيرينى ، جشن تولد بچه ها ممنوع اعلام گرديد اما شهادت همين اطفال با دعوت امام زمان تبريك گفته شد . بچه ها نمى توانستند جشن فارغ التحصيلى بگيرند و حتى در مدارس لبخندى بزنند اما روز دعوت آنان به نماز و روزه زوركى “جشن تكليف” نام گرفت . خوردن يك ليوان شراب ٨٠ ضربه شلاق بهمراه داشت و نام آن در سريالهاى تلويزيونى به نوشابه و شربت تغيير يافت اما كشيدن ترياك هيچگونه منع شرعى نداشت . ديدن ورزشكاران در لباس ورزشى و همچنين شناى مردم عادى در ساحل ممنوع اعلام گرديد اما همان مردان در روزهاى عاشورا و تاسوعا در خيابانهاى مملكت و بصورت نيمه لخت و جلوى زن و بچه مردم براى ساعتها جولان مى دادند . اولى فسق و فجور نام گرفت و دومى عزادارى مخلصين سيد الشهدا .
حمله به باورها و اعتقادات و ريشه هاى فرهنگى ملت بزرگ ايران از همان ساعات اول شورش ٥٧ آغاز گرديد و تا به امروز ادامه داشته است ، رفتن به مزار بزرگان تاريخ و ادب ايران گناه كبيره محسوب مى گرديد و حتى سعى در تخريب پاسارگاد و تخت جمشيد و مقبره نامداران اين سرزمين نمودند اما ناگهان ده هزار امامزاده بى نام و نشان در جاى جاى ايران مانند علف سبز شد . چهارشنبه سورى و آئين باستانى نوروز را كار ” احمقها” نامگذارى نمودند اما شيرجه زدن در گِل و ماليدن آن را به سر و صورت و تيغ كشيدن بر سر نوزادان را “عزادارى” و روحيه “شهادت طلبى ” نام نهادند و ………. همه اينها بدست روحانيان شيّادي مانند همين روحانى كه بي تدبيرترين و نا اميد كننده ترين كابينه تاريخ مملكت را “دولت تدبيرو اميد” مى نامد و رهبرشان كه در طول عمر مبارك هفتاد و چند ساله حتى يك روز كار نكرده است و درعرض ٣٠ سال گذشته با تصميمات ابلهانه خود صنايع و توليدات ملى را به ورشكستگى كامل كشانده است امسال را سال “حمايت از توليدات ملى و رونق توليدات داخلى ” مى نامد . اين خصلت آخوند است وقتى نمى تواند چيزى را شكست دهد و نابود نمايد سعى مى كند كه با قلب واقعيت و پيرايه بستن هاى دروغين ، آنرا از درون نابود بكند . اضافه كردن پسوند”علوى” به نوروز نيز از همين حيله ها سرچشمه مى گيرد .

آنان حريف نوروز نمى شوند و برخلاف ميلشان نمى توانند آنرا نابود كنند پس ميخواهند با يك پسوند نچسب مانند ” مرغ كنتاكى اسلامى” آنرا ختنه شرعى نمايند . چه زيبا سرود آن شاعر نامى كه فرمود ” اي مگس ، عرصه سيمرغ نه جولانگه توست … عِرض خود مى برى و زحمت ما مى دارى “. بهداد جاودان سوم فروردين ١٣٩٨