Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

نظام به آخر خط رسیده، به خودت باور کن، برپا خیز،به رزم هموطن، علی اکبر امید مهر

نظام به آخر خط رسیده.به خودت باور کن،برپا خیز،به رزم.هموطن
پیام واصله-تمامی مراسم عزاداری، تبدیل به سیرک باغ وحش و شعبده بازی شده است:
-وقتی به امام جمعه شهر ،در مراسم عزاداری خطاب میشود.تو یک میمونی..
-وقتی برای جلب مردم به مراسم سوت و کور عزاداری، دیگر ساندیس ، آش نذری …کار نمی کند و به ترانه سرایی ونمایشات مضحک، به بزن و بکوب و قرکمری و رقص بندری …متوسل میشوند.تا مردم از آپارتمانها و منازل خود پایین بیایند و عمال وزارت اطلاعات و سپاه، برای خارجی ها عکس و فیلم تهیه و برای مشروعیت خود بفروشند و تبلیغ کنند.تا بگوش کاخ سفید برسد.
-وقتی روحانی بجای استقبال،با فحش، و حرف های آنچنانی و ناسزا…مواجه شده و در میرود.
– و وقتی بیکاری و نداری و فقر و بدبختی و اعتیاد و سوگواری و غم ….منجر به خود کشی صد هزارنفر،درسال میگردد ،ملتی عزادار میشود.واینها عزادار دیگران اند.
– و اینکه حتی محرم لوکس و اشرافی شان، با ریخت و پاش های میلیاردی، برای تحمیق توده ها،خریدار نداشته،بازاشان سوت و کور… و با فحش و ناسزا و یا با رقص و دهن کجی و مسخره کردن این بساط خر داغ کنی مواجه میگردند.
یعنی: اصلاح طلب، اصولگرا(کلیت نظام)،دیگه تمومه ماجرا..
و وقتی مجموعه رئیسی-مجتبی:
-هر یک از سه بانوی ایرانی را ،بخاطر بر داشتن روسری به 25 و در مجموع به 75 سال زندان محکوم می کنند.
-وقتی کارگری به 14 و وکیل این کارگر به 18 و هر یک از کارگران دستگیر شده هفت تپه به 18 سال زندان محکوم میشوند.
-وقتی میانگین اعتراضات کارگری، در سال ،قریب به دو هزار مورد میرسد و علیرغم سرکوب ،باز تکرار میگردد.
-وقتی بخاطر ریزش ها و عدم اعتماد به نیروهای خودی ، نفر برای سرکوب مردم کم میآورند و جلاد کهریزک را پیش از موعد مقرر آزاد می کنند.تا بکمک این دو(مجتبی و رئیسی) جهت قلع و قمع مردم بشتابد.
-وقتی جلاد جدید زندان اوین ،جایی برای نفس کشیدن برای زندانیان اسیر و در بند دیکتاتور(خامنه ای)باقی نمیگذارد ورسما قوانین موعود جهنم را، در اوین جاری می سازد.
-و هنگامی که ،هر نوع تجمعی ،علیه نظام تلقی شده و تنها در طی دوره رئیسی،بخاطر زهر چشم گرفتن و ترساندن مردم ،دهها هزار ایرانی باتهامات واهی و خیالی،ناپدید یا زندانی میشوند.
یعنی:
ترس و وحشت،سرتاپای نظام را فراگرفته،از فردای خود بیمناک اند،شب و روز آرام و قرار ندارند.به یک ساعت بعد خود اطمینان ندارند.به چه خواهد شد مبتلایند.وقتی بجای حل و فصل مسائل،مصائب و مشکلات مردم با زندان و شکنجه،به پاک کردن صورت مسئله می پردازند. و وقتی آخرین وصیت عمو مانوک علیه ولاد مخوف روس،با استقبال هزاران مبارز راستین ،در داخل و خارج مواجه شده، خود را برای تظاهرات در مقابل سفارت روس در تهران وبقیه جهان آماده میسازند.و وقتی به قول عمو مانوک ،ترامپ شیر دل ،نیزدر چنین موقعیتی، گلوی نظام را ،محکم گرفته و رژیم، در حال خفه شدن است:
یعنی و نتیجه:
همه انقلابات بزرگ تاریخ در چنین اوضاعی ،شکل گرفته و ایران و فرزندان راستین آن نیز می روند. که ،در چنین ایامی یک بار و برای همیشه تکلیف خود را ،با نظام اهریمن روشن ساخته، سرنوشت خود را رقم بزنند.همه تظاهرات کوچک و بزرگ و مقاومت ها از ابتدای این چهار دهه تاکنون ،علیه این چند نامرد خبیث حاکم،بخاطر این امر بوده وبا به گرد تا بگردیم امروزه روز ما ملت ،وارد مرحله نهایی شده و اینکه .وعده ما در تظاهرات ملی در روز ایکس (خواهیم گفت چه روزی) در سرتاسر ایران 80 میلیونی.قبل از آن،تظاهرات در مقابل سفارتخانه های ولاد مخوف یادت نرود.که این امر ،پیش زمینه اقدام نهایی ما ،خواهد بود.