Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

نامه سرگشاده عبدالستار دوشوکی به شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده گرامی

در برخی از سایت ها از جمله گویا و سایت نماد ملی خواندم که جنابعالی مخالفت خود را با تشکیل دولت در تبعید اعلام کرده اید . این سایت ها به نقل از جنابعالی نوشته اند: “شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر بر اشتباه بودن ایده تشکیل دولت در تبعید تاکید ورزیدند”.

تا آنجایی که بنده از جنابعالی شناخت دارم, شیوه و رویکرد سیاسی شما هرگز مخالفت علنی و یا نهی دیگران به دلیل اتخاذ یک رویه تشکیلاتی یا کار سیاسی بخصوص نبوده است. جنابعالی همه را تشویق کرده اید تا به شیوه خویش مبارزه کنند و شما نیز به عنوان یک اصل کلی از همه حمایت کرده اید. هرگز ندیدم و نخواندم که جنابعالی با یک گروه و شیوه کار آنها اینگونه مخالف کنید. فرق شورای مدیریت گذار با شورای ملی و یا دولت انتقالی یا دولت در تبعید فقط در معنای واژه ها است. آیا می توان از یکی حمایت کرد و دیگری را نفی؟

صدالبته مطمئن نیستم که این نقل قول ها صحیح و درست باشد. چون با منش جنابعالی همخوانی ندارد. به همین دلیل خواستم از خود جنابعالی مستقیما بپرسم آیا جنابعالی با تلاش برخی از هموطنان در تشکیل یک جمع (تحت عنوان دولت در تبعید) مخالف هستید؟ حدس من این است که الزاما مخالف یا موافق نیستید. از نظر جنابعالی همه آزاد هستند تا به شیوه خود مبارزه کنند؛ و اصولا فعالیت های سیاسی گروه های مختلف را زیر زره بین قضاوت سیاسی و داوری شخصی خود قرار نمی دهید تا یکی را جانبدارانه تائید کنید و دیگری را نفی!

در طی سالها جنابعالی از بسیاری از پروژه های همگرایی اپوزیسیون تحت عناوین مختلف حمایت کرده اید. از پروژه رفراندوم ١٦ سال پیش گرفته تا پروژه اخیر “شورای مدیریت گذار” و ققنوس و فرشگرد و ایرانبانان و غیره. زیرا رویکرد کلی شما مشوقانه و مثبت بوده. به همین دلیل مطمئن نیستم که در زمینه تشکیل یک جمع تحت عنوان دولت در تبعید اینگونه مشخصا مخالفت خود را آشکار بکنید.

استدعا می کنم در این زمینه روشنگری بفرمائید تا از شیوع شایعات جلوگیری شود.

با آرزوی بهترین ها

عبدالستار دوشوکی