Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

میراث فرهنگی ایران، آقای ترامپ و یک بام و دو هوا بودن یونسکو، شکوه میرزادگی

هشدار امروز دبیر کل سازمان یونسکو به آقای ترامپ، در ارتباط با توئیت سوء تفاهم برانگیر ایشان کاملا قابل فهم است، (1) کما این که برخی از دوستداران میراث فرهنگی، از جمله بنیاد میراث پاسارگاد، در این مورد به آقای ترامپ انتقاد کرده اند(2) اما لازم است که من همین جا به عنوان مسئول امور اجرایی یک سازمان حافظ میراث فرهنگی، به کارکرد غیرمسئولانه ی سازمان یونسکو در ارتباط با میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین، و «یک بام و دو هوا» بودن این سازمان اشاراتی کنم.

تقریبا همه ی ایرانیان دوستدار میراث فرهنگی در ایران و خارج ایران می دانند که حکومت اسلامی حاکم بر ایران چهل سال است که میراث فرهنگی و تاریخی قبل از اسلام و یا غیر شیعی ایران را به ویرانی و یا نابودی کشانده است. هزاران سند وجود دارد که این ویرانی های عمدی و غیرعمدی را ثابت می کند. اما جز مواردی بسیار نادر، یونسکو واکنشی نسبت به آن نداشته است. و هیچ گاه هم، این گونه که در مورد «گفته» ی آقای ترامپ واکنش نشان داده شده، در مورد «اعمال» حکومت اسلامی واکنشی نشده است: از آبگیری ده ها سد که به ویرانی زیباترین و مهم ترین سایت های میراث فرهنگی ما منجر شده بگیرید تا دست اندازی به حریم آثار مهم تاریخی ما، به بهانه ی کارهای ظاهرا عمرانی (و در اصل برای عملیات سودجویانه)، و تا دزدی های بزرگ از موزه ها که وابستگان حکومتی انجام داده اند(3)

ما در بنیاد میراث پاسارگاد در مورد هر مساله ای که به یونسکو مراجعه کرده ایم، در بیشتر موارد پس از هفته ها جوابی مودبانه با قول رسیدگی به داده شده اما نتیجه ی این رسیدگی ها به ما داده نشده است. و مواردی را هم که نتیجه ای از آن گرفته ایم، مثل کوتاه کردن اندازه ی آبگیری سد سیوند برای نجات آرامگاه کوروش بزرگ، وقتی بوده که صدها هزار نامه جمع آوری کرده و به یونسکو فرستاده ایم و یا از مسئولین فرهنگی بیشتر کشورهای اروپایی کمک خواسته ایم.

حالا چگونه شده است که یونسکو بلافاصله به شکایت مسئولین دولتی در ایران به سرعت واکنش نشان داده است؟ آیا نمایندگان این سازمان در ایران نمی دانند که ظرف چهل سال گذشته هیچ رییس جمهوری و هیچ وزیر خارجه ای در ایران نبوده که حتی یکبار سخن از ویرانی های میراث فرهنگی و تاریخی غیرمذهبی ایران بگوید؟

هفتم ژانویه 2020-01-07

———————————————-

1ـ خانم ی اودره آزوله، دبیر کل سازمان یونسکو در واکنش به تهدید مراکز فرهنگی ایران از سوی دونالد ترامپ ضمن اشاره به «امضای پیمان های مربوط به عدم تخریب میراث فرهنگی در جریان نبردهای مسلحانه از سوی آمریکا و ایران» یادآور شده است که: «بر اساس مفاد کنوانسیون‌های 1954 و 1972 کشورهای امضاکننده نباید مرتکب اقدام عمدی برای آسیب زدن به میراث فرهنگی و طبیعی در خاک کشورهای امضاکننده دیگر شوند»

https://www.bbc.com/persian/iran-51010634

2ـ ترجمه نامه سرگشاده ی بنیاد میراث پاسارگاد به آقای ترامپ3ـ لیست عظیمی از این ویرانگری ها در سایت بنیاد میراث پاسارگاد موجود است