Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

میدان باغ و بافت تاریخی کرمان را آب گرفته است، شهرام صداقت

    امروز سه شنبه 14 آوریل پس از چند ساعت باران مداوم در کرمان، خبرگزاری ها گزارش می دهند علاوه بر این که میدان ارگ کرمان، را آب گرفته، بافت تاریخی کرمان، و آثار دیگر تاریخی کرمان نیز در خطر ویرانی قرار گرفته است.

تصاویر رسیده از ایران نشان می دهد آب تا سر ستون بناهای میدان ارگ (یا میدان باغ) ، که جزو آثار ملی ثبت شده هستند را گرفته است. و اگر هم آن ها را ویران نکند، امکان صدمه دیدن آن ها زیاد است.

    باید توجه داشت که این باران ها در کرمان کم نبوده اما به دلیل بی توجهی های چندین ساله حکومت اسلامی نسبت به میراث فرهنگی و رها کردن میراث های غیرمذهبی به حال خود، مقاومت این بناها را که برخی شان چندین قرن زیسته اند، در مقابل باد و باران  و اتفاقات دیگر طبیعی  بسیار کم کرده است.  

    در سال های اخیر هر بار که باران های شدیدی آمده و میدان ارگ و بناهای آن را آب گرفته تنها کاری که انجام شده کشیدن آب از میدان بوده، و هیچ کار اساسی برای آبروها و یا مرمت و استحکام بناهای تاریخی انجام نشده است. نمونه اش بخش های زیادی از بافت تاریخی و همین میدان باغ است  که حتی تا چند سال پس از انقلاب اسلامی سلامت بودند و اکنون گرفتار آسیب های جدی شده اند.

     بافت تاریخی کرمان عبارت است از: قلعه تاریخی اردشیر، قلعه دختر، بازار تاریخی کرمان، کاروانسراها، میدان باغ  و…  که برخی شان حتی ارزش ثبت شدن در آثار جهانی یونسکو را دارند ولی حکومت اسلامی آن ها را روز به روز بیشتر به سوی نابودی کشانده است.

*همراه بنیادمیراث پاسارگاد ـ تهران

بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com