Friday, September 29, 2023
spot_imgspot_img

مردم هشیارند، کوروش گلنام

ـ نگارنده پیش از هر چیز یکبار دیگر بر این نکته تاکید می کند که به عنوانِ یک ایرانی در بیرون از کشور، تنها برای همراهی با خواست هایِ به حق مردمِ گرفتار ایران، دیدگاه های خود را می نویسد و هرگز هدف “توصیه” به مبارزان و تلاشگرانِ دورن ایران را ندارد زیرا آنها گرفتاری ها را بهتر از من درک و لمس می کنند.

2 ـ من اندک تردیدی ندارم که حکومت مافیایی ولایتِ فقیه برای :

الف ـ پاشیدن خاک بر خونِ قربانیانِ بیگناهِ راهِ آزادیِ ایران در خیزشِ آبان ماه، به کج راه کشاندن خانواده های قربانیان، پنهان نمودنِ شمارِ زیادِ کشته شدگانِ و درندگی نیروهای سرکوبگر؛

ب ـ به میدان کشاندن مردم سوگوار و گروگان گرفته شدهِ ایران برای شرکت در انتخاباتِ قلابیِ پیش رو؛

به هر ترفند و ریا کاری ای دست خواهد زد.

در باره بندِ الف. شاهد شدیم که آخوندِ تبهکار خامنه ای پس از چند روز دچارِ چرخشِ 180 درجه ای شده و در اندیشه دلجویی و پرداخت دیه به کسانی که آنها را “لشگرِ دشمن” و “اشرار” نامیده و فرمان کشتار وحشیانه آن ها را داده بود، افتاد تا شاید بتواند: هم کسانی را در میانِ مخالفانِ سوگوار و خون به دلِ خود بفریبد؛ هم از ریزش هایِ شدید درمیان وابستگان به خود به ویژه در بسیج، سپاه و ارتش بکاهد و هم نفرت و بیزاری از خود را اندکی کاهش دهد. امری که تنها بر رویاهای مالیخولیایی او استوار است.

در باره بندِ ب. بزرگترین امکانی که حکومت دارد، نبشِ گور و بیرون آوردنِ جسد هایِ پوسیده “اصلاح طلبانِ حکومتیِ پیشن” است. سرشناس ترین این جسد ها از آن میان خاتمی نه تنها سرکوب ها و آدمکشی ها را محکوم نکردند که از پیروی از رهبر تبه کارِ مافیاییِ حکومت سخن راندند.

از دیدِ من، مردم به ویژه جوانان آینده سازِ ایران، هُشیار تر از آن هستند که یکبار دیگر با طنابِ این آدمکشان به چاه رفته و در انتخاباتِ فرمایشی شرکت کنند.

پرت و پلا گویی صادق زیبا کلام

“صادق زیبا کلام: یک جمله اشتباه دو سال است مثل روح سرگردان مرا دنبال می‌کند.”

این همآن جمله است که بیان می کرد اگر حکومت بخواهد سقوط کند من اسلحه بر می دارم. مصاحبه او را در ایران وایر(لینک پیوست) باید خواند تا فهمید که این تیپ آدم ها هر دم می توانند معلق زده و به رنگی درآیند. توجیه هایش بی مایه تر از آن است که به آن پرداخت. حقیقت این است که خودش هم نمی داند چگونه باید خود را از این چاهِ گندیده “اصلاح طلبی حکومت” و اینک “استمرار طلبیِ حکومت” که بر خونِ جوانان میهن پا بر جا است، رها کند.

https://iranwire.com/fa/features/34636

نیروهای شرافتمندِ نظامی

چگونه می توانید ننگ خبر دار ایستادن در برابر این آخوندهایِ شیاد را برای خود و خانواده و بستگانتان روشن و بیان کنید؟ چگونه می پذیرید یک آخوند خودخواهِ و روانیِ ایران بر باد ده، از شما سان ببیند و شما در برابرش رژه بروید؟ ننگ نیست شما نگاهبانِ خانه های این مفت خورانِ تبهکار باشید؟ برای شما که شرافتمند هستید، دوستدار پیشرفت میهن و مردم ایران هستید، چگونه پذیرفتنی است که در برابر چشمِ شما سرمایه هایِ مردمِ ایران در راه رویاهایی یک آخوندِ روانی و مشتی دزد و فاسد بر باد رود و بیشترین شمارِ مردم در ناداری و تنگدستی به سر برند؟ چگونه می توانید بپذیرید که در برابر چشمِ شما مردم بیگناه را قتل عام کنند که فشار توانفرسایی را تحمل می کنند؟ آیا ننگ نیست برای داشتن درجه، مقام و لقمه ای نانِ خونین مردم خود را به مشتی آخوندِ فاسد و ریا کار و ایران بر باد ده بفروشید؟

مردم چشم براهِ پیوستن شما و قرار گرفتنِ شما در کنار خود هستند تا با هم این سرزمین را از لوث وجودِ این تبهکارانِ ضد ایرانی پاک کنید. چه زمانی کمر همت می بندید و در اندیشه رهایی ایران خواهید افتاد؟