Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

محمد خاتمی هم به جمع براندازان پیوست! ف. م. سخن

محمد خاتمی، در کانال تلگرامی اش نوشته است:
«اگر حاکمیت تن به اصلاحات ندهد محکوم به شکست است.»

روزی که خاتمی و خاتمی چی ها پا به میدان انتخابات گذاشتند، کسانی در سن من که بالا و پایین آخوندها را دیده بودند، و همواره با مردم و به خصوص جوانان همراه بودند، با آگاهی از عاقبت کار آن ها به آن ها رای دادند تا ضمن همراهی با مردم به مردم نشان دهند که:
این حاکمیت تن به هیچ اصلاحاتی، حتی اصلاحات نیم بندِ درون حکومتی نخواهد داد.

و این واقعیت، با رنج و سختی بسیار به مردم نشان داده شد. البته عمری از جوانان گذشت و موهایشان سفید گشت ولی در نهایت آن ها هم به این نتیجه رسیدند که:
حاکمیت اسلامی، اصلاح نخواهد شد.

مردم و جوانان به چشم دیدند که چه بلایی بر سر نخست وزیر محبوب خمینی که خواهان بازگشت به دوران طلایی امام راحل بود آمد.

مردم و جوانان به چشم دیدند که خاتمیِ ستاینده ی حکومت اسلام و وزیر فرهنگ و رییس کیهان، چگونه تبدیل به کیسه ی مشت زنی «حاکمیت اسلام» شد.

مردم و جوانان به چشم دیدند که هاشمی رفسنجانیِ دستِ راست امام و یکی از بنیانگذاران بی چون و چرای نظام فعلی و تعیین کننده ی رهبر فعلی نظام، در «استخر فرح» چه عاقبتی پیدا کرد.

و مردم و جوانان به چشم می بینند که روحانی مکار، که «همیشه» به شکل نامحسوس یکی از بالاترین مقامات حکومت بود، و قابلیت دستبوسی توسط قاسم سلیمانی داشت، رسما تبدیل به آبدارچی نظام شد و وعده ی استخر فرح به او داده شد.

ما با مردم و جوانان گام به گام این گذرگاه ها را پشت سر گذاشتیم تا یک چیز ثابت شود که شد و آن هم این بود که:
حاکمیت اسلامی، اصلاح نخواهد شد.

امروز خاتمی می گوید:
اگر حاکمیت تن به اصلاحات ندهد محکوم به شکست است.

ما با او در این مورد همنظریم. فرق ما با او فقط این است که می گوییم:
حاکمیت، بنا به ماهیت اش، تن به اصلاحات نداده، نمی دهد، و نخواهد داد.

خاتمی و خاتمی چی ها، فقط یک نمونه در طی این چهل سال نشان دهند که حاکمیت به اصلاحات تن در داده باشد.

وقتی کم ترین نشانه ای از اصلاحات دیده نشده و در افق آینده هم دیده نمی شود، نتیجه ی ساده ای که می توان گرفت این است که:
حاکمیت تن به اصلاحات نخواهد داد.

حاکمیتی هم که تن به اصلاحات ندهد، به گفته ی خاتمی، محکوم به شکست است. شکست، یعنی هزیمت و از میان رفتن حکومت. یعنی بر افتادن حکومت. بر افتادنی از درون و به دست خودِ حکومتیان.

بر اندازی، معنایی جز این ندارد و آن چه خاتمی می گوید تایید نظر بر اندازان است.