Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

متن پرسش دبیر جنبش ملی ما هستیم و پاسخ شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با آوردن پرچم های دیگر کشورها در تظاهرات

مهندس خشایار وکیلی: شاهزاده گرامی و ارجمند با درود، شنبه گذشته گروهها و احزاب مختلف با نظرات متفاوت کنار هم در برلین گرد آمدند و تظاهرات موفقیت آمیزی انجام دادند که در رسانه های ایرانی خارجی از جمله شبکه تلویزیون پایتخت آلمان بازتاب پیدا کرد، تعداد معدودی از هم میهنان با خود پرچم کشور های امریکا و اسرائیل را همراه داشتند که مورد اعتراض گروه کثیری ازشرکت کنندگان در تظاهرات بود که البته احترامها حفظ شد و مشکلی نیز پیش نیامد.

پس از پایان این گردهمایی اعتراضاتی مطرح شد که آوردن پرچم هر کشور دیگری جز پرچم شیروخورشید ایران در تظاهرات سیاسی می تواند در داخل کشور ایجاد سوءاستفاده و سوءتعبیر بکند و توسط فرقه تبهکار حاکم مورد سوءاستفاده تبلیغاتی قرار بگیرد.

آیا می توانم از حضورتان استدعا بکنم در خصوص این مهم راهنمایی بفرمایید تا اتحاد ایجاد شده در بین گروههای مختلف ایرانیان ساکن اروپا مورد تهدید واقع نشود و بتواند گسترش پیدا کند؟ راهنمایی شما می تواند بحثی را که یکی دوروز است آغاز شده که نباید دامنه گیر شود را پایان بدهد.

تظاهرات بعدی برای 29 ماه جون در شهر کلن برنامه ریزی شده. یک دنیا سپاس، خشایار وکیلی

پاسخ شاهزاده رضا پهلوی: به احتمال قوی آوردن پرچم آمریکا و اسرائیل کار رژیم است.