Tuesday, October 3, 2023
spot_imgspot_img

كفگير به ته ديگ خورده، بهداد جاودان

زبان پارسى يكى از غنى ترين زبانهاى رايج در بين مردمان كره زمين است و بخاطر قدمت و پويائى خود داراى هزاران ضرب المثل و گفته هاى مشهور مى باشد كه هر كدام بدليلى از روزگاران قديم در بين مردم مورد استفاده قرار گرفته و تا به امروز ، دهان بدهان منتقل شده است . يكى از اين جملات قصار همين (كفگير به ته ديگ خورده ) هست كه اكثرا مورد استفاده آنرا مى دانند اما از مبداء پيدايش و علت رواج آن اطلاعى ندارند .

در زمانهاى گذشته اگر خانواده اى نذرى داشت آشپز باشى محل را خبر مى كرد و ايشان هم بسته به ميزان نذر ، چند ديگ را در حياط بار مى گذاشت . هيزم و كيسه هاى بُنشن به آن خانه مى آمد و بزودى بوى سوختن هيزم و غُلغل زدن خورش و برنج و حرف در و همسايه تمام گرسنگان محل را خبر مى كرد . اين بخت برگشتگان از ساعتها قبل با ديگ و كاسه و ظروف سفالى و حتى سطل ابكشى در كوچه هاى خاكى و پشتِ در خانه، صف مى كشيدند تا شايد لقمه اى غذا نصيبشان شود . بعد از شروع كار ، ظرفهاى غذا بود كه بهر طرف ميرفت و كسانى كه در جلوى صف بودند به اضافه مهمانان از آن متمتع مى شدند تا اينكه بعد از ساعتى در نهايت،كار آشپز باشى بپايان ميرسيد و صداى برخورد كفگير او با ته ديگ بلند ميشد و بهمراه آن آه از نهاد گرسنگان منتظر در كوچه در مى آمد چرا كه مى دانستند ديگر از غذا خبرى نيست و امشب هم بايد گرسنه بخوابند بهمين خاطر خبر را به پشت سرى هاى منتظر در صف مى دادند كه (كفگير به ته ديگ خورده)

هفته گذشته بانك جهانى اعلام نمود كه بدهيهاى اخير جمهورى اسلامى از مرز ٦٠٠ ميليون دلار گذشته است و وامهاى ديگر كه از كشورهاى مختلف دريافت نموده و همچنين تحريمهاى جديد اقتصادى، جمهوري اسلامى را در شرايط بسيار بد اقتصادى قرار داده است . از طرف ديگر و بدليل همين تحريمها ، فروش نفت ملايان بشدت محدود و فقط به هشت كشور و آنهم در حد دريافت مايحتاج غذائى امكان پذير است همچنين بانك مركزى و تعدادى ديگر از بانكها به اجبار از سوئيفت جهانى خارج شدند ، پرواز اكثر شركتهاى خارجى به ايران متوقف گرديد و همچنين بيشترشركتهاى هوائى جمهورى اسلامى در اين تحريم قرار دارند و احازه پرواز بخارج را نخواهند داشت . شركتهاى تجارى و مراكز اقتصادى بسيارى از داد و ستد و واردات و صادرات با كشورهاى ديگر محروم شدند و باعث شد كه اكثر انان بحالت نيمه تعطيل درآيند و يا كاملا ورشكسته و درب انها براى هميشه بسته شود .

تعطيل شدن كارخانجات و بيكار شدن اكثر كارگران لطمات جبران ناپذيرى در اقتصاد ايران دارد و بنظر ميرسد كه ملايان حاكم بر مملكت هنوز به عمق اين فاجعه پى نبرده اند.دولت كماكان به سياستهاى احمقانه و توسعه طلبانه در منطقه و اعزام نيرو و صرف هزينه هاى ميلياردى در كشورهاى ديگر ادامه داده و همزمان جواب مردم گرسنه بخصوص معلمان و كشاورزان و كارگران را با بازداشت و شكنجه و شوكر برقى ميدهد . موج اختلاسها و دزديها و قطع شدن تمامى منابع مالى براى دولت آقاى روحانى باعث شده كه خود آنان نيز آيه يأس را براى مردم بخوانند و هر سه قوه ديگرى را متهم نموده و رسوا نمايد . در مجلس،نمايندگان با فحش خواهر و مادر از سخنرانى يكديگر استقبال ميكنند و گناه را بگردن فلان وزير و يا مسئول مملكتى مى اندازند و در حالى كه تمامى كارخانجات و مراكز اقتصادى و بانكها ورشكسته اند و مردم از گرسنگى ناله مى كنند رهبر هنوز به فرستادن مردم به عرش اعلى و نابود كردن “دژمن ” و بدست آوردن “عزت اسلامى”اصرار دارد و همزمان كارگران گرسنه شوشتر بهمراه خانواده خود و بدون دريافت ٤ ماه حقوق در خيابانها و مالباختگان در جلوى بانكها و معلمان در خارج از كلاس و كشاورزان در ميان جاده ها نشسته اند و دولت ورشكسته با دلار نرخ ١٤٠٠٠ تومان قادر به جوابگوئى به هيچكس نيست . آقايان ، خانمها ، كه هنوز در ته صف مانده ايد اين صداى كفگير است كه به ته ديگ ميخورد #ماهستيم #اعتصابات_سراسرى