Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

قطع امید از مذاکره، عدم تعجیل در واکنش متقابل، انتظار مرگ خامنه ای؛ ف. م. سخن

خبرهایی که در رسانه های دنیا منتشر می شود، حاکی از عدم تعجیل امریکا و متحدان عرب اش برای شروع جنگ است. بر خلاف توهمات پروپاگاندیست های ج.ا. مبنی بر ترس امریکا برای ورود به جنگ، آن چه تا کنون مانع از مقابله به مثل غرب و اعراب با ج.ا. شده است، آماده کردن ذهن مردم دنیا برای مشروعیت بخشیدن به این مقابله به مثل احتمالی ست.

بر خلاف دوران صدام، که امریکا حتی به خبرسازی و ایجاد ترس کاذب در مقابل سلاح های شیمیایی صدام دست می زد، این بار واقعیت عملکرد خرابکارانه ی ج.ا. و نه بیش از آن، در صدر اخبار قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در گفت و گویی که سی.ان.ان امروز با یکی از فرماندهان سعودی داشت، تنها تاکید بر این شد که کروز های پرتاب شده به طرف آرامکو، از سمت شمال به طرف عربستان به پرواز در آمده اند و حتی مشخص نیست این پرتاب از خاک ایران صورت گرفته یا عراق.

آماده سازی تدریجی افکار عمومی دنیا برای سرکوب ج.ا. فایده ی دیگری نیز دارد و آن احتمال مرگ خامنه ای در این فاصله و تغییر آرایش قوا، در ساختار ج.ا. است.

آن چه مسلم است، قطع امید امریکا برای به پای میز مذاکره کشیدن سران ج.ا. تحت فشار های اقتصادی و تحریم های اِعمال شده است.

با سیاستی که ج.ا. در تهاجم به منافع غرب در منطقه در پیش گرفته است، می توان با اطمینان گفت که مقابله به مثل کشورهای عرب به کمک امریکا قطعی ست. این که چنین مقابله به مثل ی، به تضعیف نظام اسلامی در مقابل مردم معترض خواهد انجامید، موضوعی ست که باید با دقت و تردید بسیار به آن پرداخت.