Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

فراموشی تا چه اندازه! کوروش گلنام

مردمانی که کسی در بیرونِ از میهن‌اشان خیال کند تئوریسین‌ و راهنمایِ آن‌ها شده و هردَم از تنورگداخته اندیشه پیش‌تاز، تئوری تازه‌ای بیرون‌کشیده و در نوشته‌هایِ درازدامانِ خود مو را از ماست جدا کرده و با تیزهوشی و استعداد فراوان درنهایت به این مرز دست‌نایافتنی برسد که در اندیشه “تولید رهبر” باشد، گویی رهبر عروسک و یا روبات است که بتوان آن‌را در کارخانه‌ای”تولید” کرد؛ و یکی‌هم در درون میهن‌اشان در وهم بی‌پایانِ خود بپندارد که رهبر اپوزیسیون شده و بدتر از آن رسانه‌هایِ همگانی در بیرون از کشور به پروپاگانداهایِ نفرت‌انگیز او دامن بزنند، روشن است که دچار نابسامانی است.
بله، دنیا محل شگفتی‌ها است. نگارنده علاقه‌ای نداشت که در این دوران حقیقتن نگران‌کننده، به چنین موردها بپردازد ولی در برابر این اندیشه”تولید رهبر” و دست‌وپا زدن احمدی نژاد برای تحمیل خود به عنوان دل‌سوز مردم و آینده ایران، دستِ کم به بخش اندکی از جامعه، نتوانستم خاموش بمانم.

به آن تئوریسین نمی‌پردازم که دانا را اشاره‌ای بسنده است.
ـ در باره گذشته احمدی‌نژاد هم هر چه بنویسم تکرار است زیرا همه با پیشینه سیاه، کارها، سخنان و رفتارهایِ نابخردانه او که زیر سایه و یاریِ “رهبر معظم” مردم ایران را هرچه بیشتر در مردابِ ‌نابسامانی گرفتار کرد، آشنا هستند.

رفتار شگفت رسانه‌ها به ویژه در برون مرز
آن‌چه کوتاه به آن اشاره می‌کنم، انتشار پروپاگانداهایِ پوچ و دروغین احمدی‌نژاد حتا گفت و شنود برخی رسانه‌ها در بیرون از ایران با او است. یعنی کسانی تا این اندازه خود را به خواب می‌زنند؟
ویدئویِ چند روز پیش رسانه خبری/تحلیلی پُرکار کوچه با تیتر: ” افشاگری بهت‌آور احمدی‌نژاد از پشت پرده یک معامله کثیف” یک نمونه تازه است. احمدی‌نژاد در این ویدئو با اطمینان می‌گوید:
“… بک خبر به شما بدم؟… تو بازی مستکبران. حالا خبری که می‌خوام بهتون بدم. من اطلاع دقیق دارم که این روسیه با آمریکا روی اوکراین و ایران با همدیگه تاخت زدند. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین رو بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران… “
این‌که احمدی‌نژاد چگونه “اطلاعِ دقیق” دارد و از کجا به او رسیده است خود معمایی است. به او ایرادی نیست که در هذیان‌گویی دستی دراز دارد و کسی است که از میان شاهکارهایش یکی هم نفی هلوکاست (کشتار یهودیان) است با وجود انبوهی از فیلم، سند و نوشته نفی ناشدنی. ولی از گردانندگان سایت خبری/تحلیلی کوچه می‌باید پرسید که شما با چه اطمینانی به داده‌هایِ او مهر درستی زده و از یک “معامله کثیف” سخن می‌گویید؟ چگونه است که شما دست به پروپاگاندا برای کسی زده‌اید که مخالفان حکومت در ایران را “خَس‌وخاشاک” نامیده است و در کشتار ۸۸ و فاجعه کهریزک مسئولیت مستقیم دارد؟ این بار نخست نیست که شما دیدگاه‌هایِ پوپولیستی و دروغین او را منتشر می‌کنید.
ـ روشن است که هر کسی می‌تواند در اندیشه و رفتار دچار دگرگونی شده و اشتباه‌هایِ گذشته خود را جبران کند. ولی در این‌باره باید به نکته‌هایی توجه داشت:
الف. زمانی می‌توان برخورد کسی با گذشته خود را پذیرفت که او آن را آشکارا به نقد کشیده و از خود انتقاد کرده باشد.
ب. اگر آگاهانه به دیگران آسیبِ جانی و مالی رسانده است، نه تنها باید از آسیب‌دیدگان و بازماندگانِ قربانیان پوزش‌خواهی کند که آماده شرکت در یک دادگاه باشد.
نگارنده به همین دو نکته بسنده می‌کند. اینک باید از گرداندگان سایت خبری/تحلیلی کوچه پرسید: احمدی‌نژاد که بزه‌کاری‌هایِ بسیار سنگینی در بَرباددادنِ سرمایه‌هایِ مردم ایران، کشتار مردم و ریاکاری دارد کدام‌بک از این دونکته را دارا است؟

و سخن آخر: براستی فراموشی تا چه اندازه!؟