Friday, September 29, 2023
spot_imgspot_img

عقل و سواد و دانش خمينى در درازاى ٢٥٠٠ سال، بهداد جاودان

   مش قاسم خدا بيامرز مى فرمود اين انگليسيها وقتى در روح آدم نفوذ كنند باباى طرف را مى سوزانند . يك همشهرى داشتيم كه بدست انگليسيها اسير شد ،بابام جان ، انگار جادو شده شده بود ، دين و ايمونش بباد رفته بود ، حرفهائى ميزذ كه اصلا ما نمي تونيم تكرار كنيم ، هر چى هم دوا درمون كرديم جوابى نداد ، دعاهاى ملاى غياث اباد هم اثرى نكرد ، بيچاره دودمانش بباد رفت . 
   هفته گذشته آقاى عبدالكريم سروش ، متفكر جهان شيعه ، فيلسوف عصر حاضر ، عارف للّه و حكيم باللّه ، استاد دانشگاه ، مبتكر و پياده كننده انقلاب فرهنگى كه باعث دربدرى و اخراج هزاران استاد و دانشجو و بسته شدن دانشگاهها براى مدتي طولانى گرديد نطقى ايراد فرمودند كه در آن از آقاى خميني بعنوان متفكر ترين و دانا ترين و با سواد ترين رهبر ايران از زمان هخامنشيان تا امروز ياد كردند و اضافه كردند كه اگر پاى انتخاب باشد بين شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوى و آقاى خمينى حتما اقاى خمينى را انتخاب خواهد كرد . 
    در مدت كوتاهى كه از درج افاضات ايشان مى گذرد صدها جوابيه و اعتراض به اين بزرگترين اجحاف و هزل تاريخى از جانب نويسندگان ، منتقدين ، احزاب ، برنامه سازان تلويزيونى و راديوئى صادر شد و همگان وى را بخاطر اينهمه بى معرفتى و بى عدالتى در سخن محكوم نمودند اما كمتر كسى به ريشه اين موضوع پرداخت چرا شخصى كه در فلسفه و حكمت و عرفان صاحب نظر است و سالهاست كه لقب استادى دانشگاه را يدك مى كشد و بخوبى با مقوله سواد و همچنين تاريخ ايران و شخصيت آقاى خمينى و محمد رضا شاه پهلوى آشنا هست چنين شِكَرى بخورد . 
   دو دليل براى اين امر وجود دارد . اولى مربوط به پذيرش يك ايديولوژى بوسيله شخص ميباشد و اين مسئله حتما بايد توسط روانشناسان و روانكاوان و اهل فن مورد بررسى و كندوكاو قرار بگيرد و ريشه يابى شود اما چيزى كه بطور اجمال ميتوان در مورد اين مسئله گفت آنست كه از زمان قبول يك ايديولوژى بعنوان پايه فكرى ، متاسفانه شخص تمام درهاى علم و دانش را بر روي خود مى بندد و در برخورد با هر مسئله اى ابتدا متر دين ، مذهب و با ايدذولوژى خود را بر روي آن مى گذارد و مسائل را با آن مى سنجد و اگر اين مسئله دقيقا علمى و تحقيقى و اثبات شده هم باشد براى آنان تفاوتى ندارد چرا كه باورهاى خودشان حرف اول را مى زند و هرگز نمى توانند خلاف آن را قبول كنند . من بارها به اين مسئله اشاره كرده ام كه مثلا اگر يك شخص مسلمانِ معتقد مورد پرسش قرار بگيرد كه آيا ازدواج يك دختر ٩ ساله صحيح است مهم نيست كه روشنفكرترين يا متحجرترين آيت الله است ، مهم نيست كه به اعتداليون يا انحصارگران تعلق خاطر دارد ، مهم نيست كه شيعه يا سنى هست ، مهم نيست كه در افغانستان يا در امريكا زندگى مى كند ، مهم نيست كه استاد دانشگاه يا يك بيسواد دهاتى است  جواب همه آنان با توجيهات مختلف يكى است و آن اينكه اين سنّت پيامبر است و دستور قرآن و هرگز نميتواند بر عليه آن موضع بگيرد چرا كه با اينكار بايد خط بطلان بر (ايمان ) و باورهاى خود بكشد . بهمين دليل وقتى دشمنى با شاه توسط آخوندها (مخصوصا خمينى)بصورت قسمتى از ايمان و اعتقاد شخص در آمد ديگر كار از كار گذشته است و هيچ ميخ آهنينى در مغزِ سنگى و جماد فكرى آنان فرو نمى رود و باز هم در ينگه دنيا و در مقام استاد دانشگاه در تلاش براى توجيه عقب افتادگيهاى فكرى خود هستند . آنان بخوبى از بيسوادى خمينى و هم كيشان خود باخبرند و حداقل يكبار رساله آقا در مورد آداب مستراح رفتن و تجاوز به حيوانات و كامجوئى از دختر شبرخواره را خوانده و از مفاد "نورانى" آن با خبرند .
     از حق نبايد گذشت كه گفتن چنين سخنان سخيفانه و جاهلانه اى از آقاى سروش بسيار بعيد مى نمود چرا كه اخيرا وجود امام زمان را رد كرده بود و حتى قرآن را توهمات حضرت محمد معرفى كرد بنابراين و بر اين پايه ، تكليف آقاي خمينى كه خود را جانشين پيامبر و خليفه امام دوازدهم در طول غيبت كبرى ميداند بسيار روشن است و صِرف چنين ادعائى بهترين دليل بر جهل و نادانى آقاى خمينى است . به همين دليل حدس دوم بيشتر مقرون به حقيقت است . وقتى كسى براى چندر غاز حقوق آلت دست سرويسهاى بيگانه شد مطابق دستور هر لاطائلاتى را بر زبان خواهد راند و بقول مش قاسم وقتى انگليس در جلد كسى مى رود باباى طرف را در مى آورد و او را به هزل گوئى و سخنان بى پايه وادار مى كند كه هيچكس آنرا نمى فهمد .
در همين چند هفته گذشته كه محبوبيت شاهزاده رضا پهلوى و در تعاقب آن خواست ملت ايران در بازگشت ايشان با شعار ،رضا شاه روحت شاد و رضا رضا پهلوى ، افزايش يافت سيل حمله از تئورسين هاى بى بى سى و آخوندهاى داخل و عمامه به سران ظاهرى و باطنى در خارج از كشور آغاز گشت و هنوز هم با شدت ادامه دارد . بقول مش قاسم ،بابام جان اين بى ناموسها باباى آدم را مى سوزانند . بهداد جاودان . ١٦-١٢-١٣٩٧