Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

ضدیت تان با پرچم شیر و خورشید نشان به خاطر چیست؟؛ ف. م. سخن

در این مطلب، روی سخن ام با کسانی که ایرانی نیستند و خود را ایرانی نمی دانند نیست. طرف با وجود این که در ایران به دنیا آمده و شناسنامه ی ایرانی دارد، احساس می کند که ایرانی نیست و مثلا «تورک» و «کورد» است، که خب، این حق اوست، و به عنوان یک خارجی با مزایای ایرانی در ایران زندگی می کند و ما را با او کاری نیست.

روی سخن ما در این مطلب با کسانی است که پرچم سه رنگ ما را با نشان ی غیر از شیر و خورشید و یا اصولا بدون نشان می خواهند.

این ها بیشتر چپ هایی هستند که بعد از از دست رفتن پرچم سرخ و علامت داس و چکش، یا تفنگ و داس، به پرچم سه رنگ باز گشته اند ولی می خواهند تفاوتی با غیر چپ های مملکت و بخصوص هواداران سلطنت و پادشاهی داشته باشند.

سوال من این است که ضدیت تان با شیر و خورشید وسط پرچم به خاطر چیست؟

آیا فکر می کنید این نشان متعلق به خاندان پهلوی ست؟

آیا فکر می کنید شیر به معنای اسد و به نشانه ی اعتقاد به حضرت علی است؟

آیا فکر می کنید -و این را با خنده ی بسیار اخیرا خوانده ام- که شمشیر نشانه ای «خشن» است و مثلا باید دست شیر کتاب جین شارپ باشد؟

واقعا دلیل درست و درمان تان برای مخالفت با این نشان چیست؟

دستکم شش نفر تاکنون در باره ی قدمت پرچم شیر و خورشید نشان و عدم تعلق آن به اشخاص و خاندان ها، کتاب و مطلب و رساله نوشته اند.

کتاب و مطلب و رساله ی شما مخالفان و دشمنان شیر و خورشید کجاست تا ما برویم آن ها را بخوانیم شاید استدلال شما را بپذیریم.

ولی اگر دلیلی برای حذف شیر و خورشید ندارید، و همین جوری دل تان خواسته است که این نشانه را از وسط پرچم بردارید این کار به این می ماند که مثلا دل تان بخواهد اسم «ایران» را عوض کنید و مثلا بگذارید «ایرانستان»!

اگر چنین کاری را ندانسته بکنید به شما توضیح خواهیم داد که اسم کشور ما ایران است و نه ایرانستان. اگر پذیرفتید پذیرفتید. اگر نپذیرفتید، یا می گوییم یک تخته تان کم است و شما را به حال خود رها می کنیم یا می گوییم، شما تفرقه افکنید و ایران را دوست ندارید و می خواهید آرام آرام، هویت ایران را از او بگیرید.

خب تا جایی که ضرر نزنید ایرادی ندارد. ضرر از آن جا آغاز می شود که مثلا در تظاهرات ضد حکومت نکبت، شما عَلَم خودتان را هوا می کنید و میان جماعتی که آمده اند علیه این حکومت کاری بکنند، تفرقه می اندازید.

البته میخ آهنین نرود در سنگ فرو. این حرف من برای ایرانستان خواهان قابل قبول و اصولا قابل استماع نخواهد بود.

فقط این را بگویم که اگر نگرانید با به دست گرفتن پرچم شیر و خورشید نشان شما را با سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان اشتباه بگیرند و شما از این موضوع به عنوان میراث داران «چپ» خجالت می کشید، هر گاه «همه» یعنی چپ و راست و وسط از مجاهدین خلق تا سلطنت طلبان دو آتشه و شما چپ های نیمچه راست شده و جمهوری خواهان ملی و دیگران پرچم شیر و خورشید نشان به دست بگیرید و بگیریم، دیگر کسی، کسی را به نام و سابقه اش نخواهد شناخت که بخواهد شرمگین شود و همه زیر پرچم واحدی خواهیم رفت. البته اگر شما پرچم بهتر و قدیمی تر و اصیل تری سراغ دارید نشان دهید تا مردم اگر آن را پسندیدند زیر آن بروند.