• آن گونه که خبرگزاری های دولتی گزارش می دهند؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس گفته است که: «بارش شدید باران و سیلاب در شیراز، خسارتی به تخت جمشید وارد نکرده است».

    از آنجایی که این سازمان همیشه در ارتباط با خطراتی که میراث فرهنگی و تاریخی ایران را تهدید کرده گزارش ها غیرواقعی داده است، هنوز نمی توان قبول کرد که واقعا این اظهار نظر درست و واقعی باشد. باید توجه داشت که چند سال پیش هم سیل ضایعاتی برای تخت جمشید به بار آورده بود و بالاخره هم با فشار دوستداران میراث فرهنگی در داخل و خارج و کمک یونسکو از ادامه این ضایعات جلوگیری شد.

    البته در تخت جمشید کانالی هایی از دو هزار سال پیش وجود دارند که اگر به طور مرتب تمیز شوند، از این ضایعات طبیعی جلوگیری خواهد شد. ولی در این مورد هم متاسفانه سازمان میراث فرهنگی همیشه بی توجهی کرده است.

    عکس هایی که در این صفحه  هست  عملیات نجات بخشی پس از فروکش شدن سیل را نشان می دهد. سازمان میراث فرهنگی مدعی ست که این عملیات حفاظتی توسط تیم حفاظت میراث جهانی تخت جمشید آغاز شده است. اما به نظر می آید که بیشتر مردمان علاقمند و داوطلب در این کار شرکت داشته اند تا مسئولین سازمان میراث فرهنگی.