Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

سکس و خشونت در صبحگاه های جمهوری اسلامی!؛ ف. م. سخن

جناب جمهوری اسلامی صبح بخیر!

زمانی که من بچه بودم، امریکایی ها در ایران، برای خودشان تلویزیونی داشتند که صبح ها، بعد از پخش سرود امریکا، سریال های امریکایی به یادماندنی مثل «بونانزا» و «مزرعه شایلو» و «توسن» را که بعدها در تلویزیون ملی هم پخش شد، پخش می کردند.

این کار امریکایی ها باعث شد که هم سرود امریکا در ذهن ام تا ابد نقش ببندد هم این سریال های دوست داشتنی و خانوادگی.

شما که آمدید و به مبارزه با امریکای جنایتکار پرداختید، همه چیزمان عوض شد از جمله برنامه های صبحگاهی مان! الان بعد از ۴۰ سال حاکمیت شما، ما هر صبح که بیدار می شویم، با اخبار «سکس» مقامات شما و «خشونت» سپاه و وزارت اطلاعات شما رو به رو می شویم!

جای امریکا را هم که روسیه پر کرده است!

گاهی فکر می کنم بهتر نبود که صبح های مان را همچنان با سرود امریکا و «بونانزا» و «مزرعه شایلو» و «توسن» آغاز می کردیم و به سکس و خشونت امروزی شما دچار نمی شدیم؟!