Friday, September 29, 2023
spot_imgspot_img

سوءاستفاده از مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی توسط “شورای مدیریت گذار”، عبدالستار دوشوکی

گزارش دویچه له (خبرگزاری دویچه له آلمان) از نشست “شورای مدیریت گذار”

 امروز دویچه له می نویسد:  در ادامه این نشست پیام‌های شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی پخش شد. رضا پهلوی، شیرین عبادی، مهرانگیز کار، حشمت‌الله طبرزدی، اسماعیل نوری‌علا و منصور اسانلو از جمله کسانی بودند که در پیام‌‌های خود ضمن تبریک شروع به کار این شورا برای برای آن آرزوی موفقیت کردند. این خبرگزاری می نویسد: رضا پهلوی در پیام خود گفت: «بسیاری از مردم از من می‌پرسند که آیا اپوزیسیون برای نجات مملکت متحد خواهد شد؟ من فکر می‌کنم چنین اقداماتی گامی است مثبت در جواب دادن به این سوال.»

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/a-50630646 

بنده در نشست (150 نفره) حزب مشروطه  که در فاصله کمتر از صد متری این نشست (70 نفره) به اصطلاح شورای مدیریت گذار در هتلی دیگر, برگزار شد, شرکت کردم و سخنرانی کردم. اما شاهزاده رضا پهلوی برای نشست حزب مشروطه  (که عکس بزرگ ایشان بر بالای سر سخنرانان بود) پیام نفرستادند. چطور برای نشست ” شورای مدیریت گذار” پیام فرستادند؟ آیا واقعا فرستادند؟ یا اینکه این نشست با زرنگی و “………..”  مصاحبه کلی وی با کیهان لندن را با سوءاستفاده و تحریف تاسف آور, بعنوان “پیام حمایت از ” شورای مدیریت گذار” را در کنفرانس خود پخش کردند. آن هم بعنوان پیام شاهزاده رضا پهلوی به کنفرانس “شورای مدیریت گذار”. 

عـــــجـــــب؟ ارسال این ایمیل را علاوه به برخی از دوستان و هموطنان, برای شاهزاده رضا پهلوی نیز می فرستم تا تکلیف خود با “سوءاستفاده کنندگان” را روشن کند. برای شورای مدیریت گذار هم خیلی متاسفم که “واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند/ چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. تا آنجایی که من می دانم شاهزاده بعنوان یک اصل کلی از همه “حرکت ها” و “اقدامات اپوزیسیون” حمایت می کنند . اما مشخصا نه برای کنفرانس حزب مشروطه پیامی فرستاده اند و نه برای ” شورای مدیریت گذار”. در نتیجه این سوءاستفاده از یک مصاحبه, باید توسط شاهزاده روشنگری شود.

 با آرزوی بهترین، هاعبدالستار دوشوکی